ගිලෙන නැවෙන් මීයෝ පනිති

Posted on December 2, 2009සමහර පැරණි කියමන් තුන් කල්හිම වලංගුය. මෙයද එවැන්නකි. මීයන් පනින විට නැව ගිලෙන බව දත යුතු ය. ඒ අවබෝධය නැති තැනැත්තේ නැවෙ දිගටම රැඳී නැවත් සමග ගිලී යයි.

පැනීම ඇරඹී ඇත.

මුලින්ම සරත් ය. ඊළගට විජේදාස ය. ඒ දෙදෙනාම අවංක නිලධාරීන් දේශපාලනඥයින් හැටියට ප‍්‍රකට අය ය. මෙම පෝලිමට තවත් අය ඉදිරියේ එකතු වනු ඇත.

නාමයෝජනා අවසානයේ වක්කඩ කැඩෙනු ඇත් ද?

අනාවැකිවලට තවම ඉක්මන් වැඩිය.

මෙ ලංකාව ය. මෙහි ඔනෑම දෙයක් විය හැකි ය.

හඩ්ඩා මෙන් දණ ගාන ඔට්ටු අල්ලන්නට අපේ වුවමනාවක් නැතත් වෙනසක ලකුණු පහළ වෙමින් තිබෙන බව කිව යුතු ය.

එය හොද අතට හැරෙයිද නැත්ද යනු දන්නේ දෙවියන් පමණකි! එය නිවැරදි අතට හරවන්නට අපට කළ හැකි යමක් වෙත්දැයි (අපට කළ හැකි බලපෑම ඉතා කුඩා වුව ද) අපි සුපරීක්ෂා කාරීව බලා සිටිමු.

Posted in: Uncategorized