ඇමරිකානු සගයෙකුගෙන් අපට ලැබුණු ප්‍රතිචාරයක්

Posted on November 22, 2009There are two visions of America. One precedes our founding fathers and finds its roots in the harshness of our puritan past. It is very suspicious of freedom, uncomfortable with diversity, hostile to science, unfriendly to reason, contemptuous of personal autonomy. It sees America as a religious nation. It views patriotism as allegiance to God. It secretly adores coercion and conformity. Despite our constitution, despite the legacy of the Enlightenment, it appeals to millions of Americans and threatens our freedom.

ඇමරිකාවට දර්ශන දෙකක් තිබේ. එකක් ශුද්ධවූ අතීතයේ දරදඩු මූලයන්ගෙන් උපත ලද එකකි. අපගේ අතීත මුතුන් මිත්තන්ගේ උරුමය ලෙස එය අප මත පැටවුනු එකකි. එය මානව අයිතිවාසිකම්වලට සතුරු වූ ද පුද්ගල නිදහසට එරෙහි වූ ද හේතුඵල පැහැදිලිකිරීම් වලට මෙන්ම විද්‍යාවට පසමිතුරු වූ ද විවිධත්වය දෙස වපරැසින් බලන්නාවූ ද නිදහස සම්බන්ධයෙන් සැක සාංකාවෙන් පසුවන්නා වූ ද එකකි. එය ඇමරිකාව දකින්නේ ආගමික රටක් ලෙස ය. දේශප්‍රේමය දකින්නේ දෙවියන්ට කරන කැප කිරීමක් ලෙස ය. එය රහසින් සියල්ල බලහාත්කාරයෙන් පටවන ලද සම්මුතියකට අවනත කරවයි. එය අපගේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධවුව ද අපගේ දැනුවත් භාවයට ප්‍රතිපක්ෂ වුව ද අපගේ නිදහසට තර්ජන ඇතිකරමින් තවමත් අතිවිශාල ඇමරිකානු ජන සංඛ්‍යාවක‍ගේ හදවත් තුළ තවමත් නොනැසී පවතී.

The other vision finds its roots in the spirit of our founding revolution and in the leaders of this nation who embraced the age of reason. It loves freedom, encourages diversity, embraces science and affirms the dignity and rights of every individual. It sees America as a moral nation, neither completely religious nor completely secular. It defines patriotism as love of country and of the people who make it strong. It defends all citizens against unjust coercion and irrational conformity.

ඉතිරි දර්ශනය උත්පාද වන්නේ අ‍පගේ ඇමරිකානු ජාතිය උපත ලද විප්ලවය තුළින් හා හේතුවාදීත්වය වැළද ගත් අපගේ නායකයින් තුළින් ය. එය නිදහසට ආදරය කරන අතර විවිධත්වයට අනුබල දෙයි. එය විද්‍යාව වැළදගන්නා අතර සෑම පුද්ගලයෙකුගේම අයිතීන් හා අභිමානයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියි. එය ඇමරිකාව ආචාර ධර්ම සහිත රටක් ලෙස තනිකරම ආගමික නොවූත් තනිකරම ආගමින් වියුක්ත නොවූත් රටක් ලෙස දකියි. දේශප්‍රේමය රට ගැන ආදරය දැක්වීමක් ලෙස ද රට වෙනුවෙන් වැඩකරන්නන් කෙරෙහි ආදරය දැක්වීමක් ලෙස ද නිර්වචනය කරයි. එය අසාධාරණ ලෙස බැදතබා ගැනීමට හා අහේතුක සම්මුතීන්වලට යටත්වන්නට කරන මැදිහත් වීම් වලින් ජනතාව රැක ගනී.

This second vision is our vision. It is the vision of a free society. We must be bold enough to proclaim it and strong enough to defend it against all its enemies.

අප කැමති මේ දෙවැනි දර්ශනයට ය. එය නිදහස් සමාජයක දර්ශනයයි. එය වෙනුවේන් පෙනී සිටිමට අප නොබියව ඉදිරිපත් විය යුතු අතර එය සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තරම් අප ශක්තිමත් විය යුතු ය.

ඉහත දැක්වූයේ ඇමරිකානු සග‍යකුගෙන් අප ලද ප්‍රතිචාරයකි. අප රටේත් ඔය කියන දර්ශන දෙකම තිබේ. වෙනසකට ඇත්තේ අප රටේ ප්‍රධාන මතවාදය මුල් එක වීමත් ඇමරිකාවේ එය සැගව මුලුගැන්වී පැවතීමත් ය. අප සගයා කියන්නේ සැගව මුලුගැන්වී තිබුන ද එය ඉස්මතු නොවී යට කර තැබීම අරගලයක් බව ය.

අප අරගල කරන්නේ ලංකාව තුළ දෙවැනි දර්ශනයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙනි. එය දැන් ඇත්තේ ප්‍රධාන ධාරාවේ චින්තනය විසින් පාගා යට කර ගෙන ය.

Posted in: Uncategorized