සරත් ෆොන්සේකාගේ අස්වීමේ ලිපිය

Posted on November 16, 2009මෙම ලිපියේ වඩාත් වැදගත් කාරණා හතරක් සරත් මතු කර තිබේ

1.   අපි යුද්ධය දිනා රට නිදහස් කර දුන්නෙමු. එහෙත් සාමය දිනාගැනීම දේශපාලන කටයුත්තකි. එය බරපතල ලෙස අමතක කර දමා තිබේ. ඒ සදහා දෙමළ ජනතාවගේ හදවත් දිනා ගත යුතු ය.

2.  අපි එල්ටීටීයේ මර්දනකාරී හස්තයෙන් දෙමළ ජනතාව බේරා ගත්තෙමු. එහෙත් රජය විසින් අමානුෂික තත්වයන් යටතේ උන් හිර කර තබා තිබේ.

3.  යුද්ධය දැන් අවසන් ය. එහෙත් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර අයිතීන් ජනතාවට ලබා දීමේ කටයුතු කිසිවක් සිදු කර නැත.

4.  යුද්ධය අවසන් ව ඇතත් රටේ සංවර්ධනය නිසි ලෙස සිදුවෙතැයි කිව නොහැකි ය. දූෂණ හා නාස්තිය ඉවත්කර නිදහස් කර ගත් රට සංවර්ධනය වනු දැකීම ජනතාවගේ පැතුම ය.

මේ නම් යුද්ධය මෙහෙයවූ සරත් නොවේ. ඒ සරත් හංගා වෙන සරත් කෙනෙක් ප්‍රාදුර්භූතවී තිබේ ද? දළඹුවා සමනලයෙක් වී තිබේ ද? ප්‍රශ්නයක් පමණක් නගා අපි නිහඩ වෙමු.

අප කතා කළ කාලය අවසන් වෙමින් තිබේ. ජනතාව අප අවසන් කළ තැනින් කතාව පටන් ගන්නවා ඇත. සරත් හරහා එළියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ ඒ හඩ ද? නිගමනයන්ට බැසීමට තවම ඉක්මන් වැඩි ය.

Posted in: Uncategorized