පාරෙ දොරෙ ගලන්නේ ඇතුළත හිස් මිනිසුන්ගේ අධිමානය ද?

Posted on November 4, 2009වාහනවල පිටුපස ස්ටිකර් ඇලවීම මෝස්තරයකි. තමන් අහවල් විදුහලට අහවල් වෘත්තීය සංවිධානයට අහවල් ආගමට සම්බන්ධ බව ආඩම්බරයෙන් සටහන් කිරීමට එමගින් මෙම වාහන අයිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙ.

එහෙත් මෙම ස්ටිකර් අලවාගෙන ඔවුන් පදින පැදිල්ලෙන් වන්නේ ඔවුන් අයිතියයි කියන පාසල හෝ සංවිධානය තුට්ටු දෙකට වැටීම ය.

පාරෙ යන එන අයට පාරෙ යන අනෙකුත් වාහනවලට සංවෙදී වන්නට නොහැකි නම් කළ යුතු හොදම දෙය තමන් ආඩම්බරයෙන් අලවා ගෙන යන ස්ටිකරයේ සඳහන් ආයතනයට අවනම්බුවක් නොවන ලෙස මෙම ස්ටිකර් ගලවා ඉවත් කිරීම ය. අඩුවශයෙන් රියැදුරා කිච වුවත් ආයතනයේ නම්බුවවත් ඉන් ඉතිරිවන්නේ ය.

දැන්වන්නේ දෙකම එකවර කිච වීම ය.

ආයතන ද මෙම ස්ටිකර් විකිණීමට පෙර ආයතනයේ නම්බුව රැකිය හැකිදැයි හගිස්සවා දැන ගත යුතු ය. අපේක්ෂාව ස්ටිකර විකුණා කීයක් හරි හොයා ගැනීම පමණක් නම් ඉතින් එච්චර කරදර නොවුනාට කමක් නැත.

ඒ වුනත් ඒ වෙළඳාමෙන් ලැබෙන සුළු වාසියට වඩා විශාල පාඩුවක් ඔවුන් තම කීර්ති නාමයට ඇති කර ගන්නේ ය.

පාරෙ විනය හැදෙන්නේ නම් රටෙ විනය ද හැදෙන්නේ ය. ඒ සඳහා මෙම ව්‍යපෘතිවලින් ලද හැකි අනුග‍්‍රහයක් අප ලබා ගත යුතු ය.

අප කලින් බ්ලොග් සටහනක ද දැක්වූ පරිදි ඇතුළත අභිමානයෙන් පෙළෙන මිනිසුන් පිටතට පෙන්වන්නේ නිහතමානය යි. ඒත් ස්ටිකර් අලවන බොහෝ දෙනෙක් ඇතුළත හීනමානයෙන් පෙළෙන ඒ නිසාම පිටතට අධිමානය ප‍්‍රදර්ශනය කරන්නවුන් දැයි උන්ගේ වැඩ වලින් අපට සැකයක්ම ඇතිවෙ.

Posted in: Uncategorized