වචන තහනම් කළාම ප්‍රශස්ති ගයන්නේ කොහොම?

Posted on October 28, 2009වචන තහනම් කළාම

ප්‍රශස්ති ගයන්නේ කොහොම….

පැහෙන්නේ නැතිව උඹ හිටහං

ඒකට සේනාවක්ම ඉන්නෙ

තහනම් උඹලට උන්ට නෙවේ

එතකොට කොහොම ද

එක හඩින් ගයන්නේ

ඈ ‍යකෝ උඹට ‍මේ හදිසියේම

පහළවෙල මොකද

අලුත් උණක්

ප්‍රශස්ති ගැන

අපි බලාගන්නම්

කොහොමටත් දැන් ඒකට

ඕනැවටත් වඩා වැඩියි සෙනග

උඹ නිදහං

ඕන වුනොත් කූද්දන්නං

හීනෙන් වත් කියවනව එහෙම නෙවෙයි

වචන!

එහෙම වුනොත් උඹට

අහගන්න වෙන්නෙ හරුප

ලුනු ඇඹුල් ඇතිව

දැන් ඉතින් හොද එකා වගේ

ගුලිවෙල නිදහං

කම්මැලි නම් ගැනහං

වහලෙ උළු

නින්ද යනකම්!

තොපිට කට පියා නොගත්තොත්

කොහොමටත් වෙන්නෙ

ගනින්න තමා උළු, මහඋළු ගෙදර!

(කොටින්ගෙ ගැත්තො

බටහිර ඒජන්තලා

රනිල්ගෙ බත් බැලයො

කුඩුකේඩු ජෙප්පො

තොලොංචි කරල දාන්නයි තියෙන්නෙ

විරුද්ධ පක්සයක් මක්කටෙයි

රාජාණ්ඩුවකට!)

Posted in: Uncategorized