අරක්කුවලට කරකියා ගන්නට දෙයක් නැතිව!

Posted on October 16, 2009හාමුදුරු කෙනෙක් සීතල වතුරෙන් නාවන්න හොද නැත. ජලසන්නිය හැදෙන්නට පුලුවන් බැවිනි.

ඒ නිසා නාවනවා නම් නෑවිය යුත්තේ උණු වතුරිනි. උණු වතුර සොයා හමු නොවූ කල කළ යුතු හොදම දෙය ටිකක් හොට් දියරයකින් සත්කාරය කිරීම ය.

දේශපාලකයින් දන්නා හොට් දියරය මත ය. ඒ අතුරින්ද වඩාත් ජනප‍්‍රිය පානය අරක්කුය.

ඉදින් හාමුදුරුවන් නාවනවා නම් හොඳම දෙය එය ය.

මතට තිත තියා ඇති නිසා අරක්කුවලට කුමක් කරන්නේ දැයි කල්පනා කර කර ඉන්නා ආණ්ඩුවෙ ඇත්තන් මෙයින් අමන්දානන්දයට පත්වන්නට ඇත.

ඇත්තටම නාවා ඇත්තේ තමන්ට මනාපය නොදුන් නිසා ඇතිවූ අමනාපය හේතුවෙනි.

සුදුස්සන්ට ඡන්දය නොදැමීම බරපතළ වැරැද්දකි. හාමුදුරු කෙනෙක් නිසා ගහන්නට බැරි ය. ඒ නිසා  නියම සිංහල බෞද්ධ  ජන බලවෙගය නියෝජනය කරන්නාවූ කෙනෙක් හැටියට කළ යුතු හොදම සංග‍්‍රහය කර තිබෙ.

හාමුදුරුවන්ට ජනපති ඇමති මැති යන ත‍්‍රිවිධ රත්නයේ සරණයි.

අපට දෙවියන්ගේ ආරස්සාවයි (මෙවාට දඩුවම් කිරීම දෙවියන්ට පැවරී ඇති නිසා ය).

Posted in: Uncategorized