අයියෝ සිරිසේන!

Posted on October 16, 2009මුතුහෙට්ටිගමට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව කියන්නේ මර්වින්ට දෙවියන් දඩුවම් දෙනු ඇතැයි කියු මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන ය.

තමන් ඉදිරිපත් කළ කෙල්ලට නොදුන් ඡන්ද මුතුහෙට්ටිගමට ජනතාව දුන් නිසා මුත්තාට පාඩමක් උගන්වන්නට ඉහළින් ඉදිරිපත් වුනා විය හැකි ය.

ඇත්තටම අනර්කලී දහයට දමා තුන්වෙනියා වීමෙන් මුතුහෙට්ටි කර ඇත්තේ විනය විරෝධී කටයුත්තකි.

ඊට අමතරව යමක් මුතුහෙට්ටිගම කර ඇත්නම් කර ඇත්තේ මර්වින්ට කිට්ටුවෙන් යන වැරදි පමණ ය.

මර්වින්ට දඩුවම් නොදුන් පක්ෂය, එසේ දඩුවම් දීම දෙවියන්ට බාර දුන් පක්ෂය, ඊට සමාන වැරැද්දක් සම්බන්ධයෙන් කෙසේ නම් මුතුහෙට්ටිගමට දඩුවම් දෙන්න ද?

මුතුහෙට්ටිගම කැඩුවේ වෙන අය නොකඩන විනයක්දැයි අපට කියාදෙන්නට හැකි කෙනෙක් ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා ද?

තමන් විනය පරීක්ෂණයට එන්නේ මර්වින් සමග බව මුතුහෙට්ටිගම ඊයේ දෙරණ රූපවාහිනියට පවසා සිටියේ ඒ බව අපට වඩා ඔහු හොදින්ම දන්නා නිසා ය.

මුතුහෙට්ටිගම ඊයේ රූපවාහිනියට වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තමන් සීනිගම දේවාලයට ගොස් ගම්මිරිස් ද අඹරන බව ය.

කෙළවුනා නේද? අයියෝ සිරිසේන!

Posted in: Uncategorized