විමල් අයියෙ, තවත් කල් නොයවා අන්තිම කඩුල්ලත් පැන ගන්න!

Posted on October 12, 2009විමල් අයියෙ, ඔයාගෙ කටහඩ තවමත් ලස්සණ ය.

කටහඩෙ වෙනදා මෙන්ම ගැඹුරක් දැනේ. එහෙත් කියන්නේ නම් බයිලා බව හංගන්නට ගැඹුරු කටහඩට වුව බැරිව තිබෙ. අභාග්‍යය ඒක ය.

බොරු සිරා අස්ථානයක් ගෙන ගැඹුරක් මවා ආණ්ඩුවට කඹුරන්නේ නැතිව කෙළින්ම කඹුරන්නේ නම් ඔයිට හොද ය. මල්ලී ඇතුළු තුන්දෙනාත් එහෙනම් ගොඩ ය.

දැන් ඉතින් අයියා ට තියෙන්නේ ඔය බොරු පෙරමුණ අකුලා දමා ශ‍්‍රීලනිප උපසභාපති තනතුරක්වත් ඉල්ලා ගන්නට ය. කරුණාට පුලුවන් වුනා නම් අයියාට බැරි වෙන්නට හේතුවක් නැත.

ගිරිය කඩා ගෙන කෑගසා කිසිවක් කර ගන්නට බැරිවුනාහමවත් නැවත හිතිය යුතු නොවෙද?

ඊටත් වඩා ලජ්ජාව කොමියුනිස්ට් කාරයින් සන්ධානයෙන් දාපු ජොකියන් තිදෙනා ගොඩ ඇවිත් තිබියදී වෙදිකා දෙවනත් කළ අයියා ගේ මල්ලිට වත් එන්නට බැරි වීම ය.

දකුණ හිතුවාට වඩා අප්සෙට් ය. ජනාධිපති තුමා දැමු අනර්කලීත් ජාම බේරා ගත්තේ යන්තමිනි. සුසන්තා චන්ද‍්‍රමාලිට ඒකත් බැරි විය.

ආණ්ඩුවෙ අනුමැතිය ඇතිව පොලීසිය විසින් සංග‍්‍රහ කළ මුතුහෙට්ටිගම චණ්ඩියාත් ඉතා ඉහළට ඇවිත් තිබුනි.

එහෙව් එකේ අයියාගේ මල්ලීට බැරිවීම පුදුම ය. මල්ලියාත් චණ්ඩිපාට් එහෙමත් ටිකක් දැම්මා නේද?

ඉතින් අයියේ දැන් සවුත්තු වී ඇති ප‍්‍රමාණය බැලුවහම අයියාට සවුත්තු වෙන්න දෙයක් තවත් නැත. එහෙම තිබියදී තවදුරටත් අවසාන පිනුමට කල් යල් බැලීමෙ තේරුමක් නැත.

තියෙන්නේ මියෙම්වා රැකෙම්වා යි සිතා පැනීම ය.

අයියාට බුදු සරණ ය!

Posted in: Uncategorized