අදට Beyond Frame ට හරියටම වසරකි.

Posted on October 10, 2009වසරක් යනු මිනිහෙකුගේ ජීවිතයෙන් ලොකු කාලයකි. ඒ මුලුකාලය පුරාම දිනයක් දෙකක් හැර ඔබ සමග සංවාදයකට එළඹීමට අපි කටයුතු කළෙමු. ඒ සදහා බ්ලොග් සටහන් සමහර දිනවල එකකට වැඩිපුර ද ලීවෙමු.

මෙ අපගේ 424 වෙනි බ්ලොග් සටහන ය.

85000 වාරයක් ඔබ මෙ අඩවියට පිවිස ඇත්තේ ය. ප‍්‍රතිචාර 3800 ට වඩා අපට ලැබී තිබුනේ ය. ලැබී තිබුනු ඒවායින් අප පළ නොකළ ප‍්‍රතිචාර ප‍්‍රමාණය 118 කි. ඒ ඒවායේ කුණුහරුප අඩංගු කර තිබුන නිසා හා සංවාදය පෞද්ගලික තරහ පිරිමහ ගන්නට ගෙන ගිය නිසා ය.

මෙය නතර කර දමන්නට හිතුනු වාර අනන්ත ය.

එහෙත් සහෘද ඔබගේ ප‍්‍රතිචාර නිසා පමණක් නොව මෙය ලිවීමෙන් ලද මානසික සහනය නිසා ද එය දිගටම පවත්වා ගෙන ආවෙමු.

අප හැමවිටම නිවැරදි වූයේ නැත.

එහෙත් බොහෝ දෙනෙක් නොදකින දැකීමට අකමැති සුලුතරයේ අදහස අපෙන් පළවූ බව අපගේ හැගීම ය.

මෙය පවත්වාගෙන යාමෙන් අප ලබන සැහැල්ලුවට අමතරව යමක් වන බවට අපගේ දැඩිවිශ්වාසයක් නැත.

සියල්ල අවසන් නැති බව හැමෝම මෙ ප‍්‍රවාහය අනුමත නොකරන බව එසේ නොකරන අයට දැනෙන්නට සැළැස්විය යුතු යයි අපි සිතුවෙමු.

ව්‍යාසනයක් සිදුවෙමින් තිබෙන බව දැනෙන අප සැමට එය දැනෙන තවත් මිනිසුන් ඉන්නා බව දැන ගැනීම වැදගත් ය.

හැකිවුනොත් අපි හෙටත් හමුවෙමු.

Advertisements
Posted in: Uncategorized