දකුණට පදක්කමක්

Posted on October 10, 2009දකුණේ මැතිවරණය තව නොබෝ වේලාවකින් ඉවර ය.

විජයග්‍රහණයෙන් පසු ඒ සදහා දායක වූවන්ට පදක්කම් පිරිනැමීමට කටයුතු යොදා ඇත. රණවිරුවන් ලබා දුන් යුද ජයග්‍රහණයට ලබා දෙන්නට යන පදක්කමට එය තරමක් කිට්ටු ය.

වෙනසකට ඇත්තේ පඩියෙන් කපා ගන්නවා වෙනුවට රු 1000 ක් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම ය.

රණවිරුවන්ට තමන්ට ලැබෙන්නට යන පදක්කමක් වෙනුවෙන් රු 1000 ක් පරිත්‍යාග කරන්නට පුලුවන් නම් දකුණේ ජනතාවට බැරි වෙන්නට විදිහක් නැත.

ගෙවන්නට බැරි උදවියට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට මසකට 10%ක පොලියට ණයක් ලබා දීමට හැකි ය. මැතිවරණයට ගිය මුදල්වලින් අඩක් මේ මගින් පියවා ගැනීමට අපේක්ෂිත ය.

මේ යෝජනාව තවම ස්ථිර නැත. යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ රණවිරුවන්ගෙන් රු 1000 ක් අය කර ගෙන පදක්කමක් දෙන්නට යෝජනා කළ ජනාධිපති උපදේශකගේ නිවුන් සොහොවුරා ය.

ඡන්දය දී ඉවර නම් රු 1000 ක් හොයා ගන්නට දැන් සිටම කටයුතු කිරීම හොද ය. ආරංචියේ හැටියට 10% මාසික පොලියට වුවත් දෙන්නට සල්ලි ගොඩක් නැත. අයවැය පවා පරක්කු වී ඇත්තේ ඒ නිසා ය.

මොනවා පරක්කු වුනත් මැතිවරණවත් ජයග්‍රහණයන් සැමරීමවත් පරක්කු කරන්නට බැරිය.

ඒවා තවත් වැඩි කාලයක් කරන්නට ලැබේ දැයි හරියටම නොදන්නා නිසා ය.

දකුණේ ජනතාවට අපේ සුභපැතුම්! පදක්කමක් දින්නාට!

Posted in: Uncategorized