ඉන්දියාවෙ වෙසෙන ලාංකික දමිළ සරණාගතයින්ට නැවත කරුණා කරන්නැයි කරුණා කරුණාවෙන් කියයි

Posted on October 9, 2009තමිල්නාඩුවෙ ඉන්නා ලාංකික දමිළ සරණාගතයින්ට ඉන්දියාවෙ පුරවැසිභාවය දීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැතැයි කරුණා කියයි.

ප‍්‍රකාශය කර ඇත්තේ වෙන කරුණෙක් නොව මීට වසර කිහිපයකට පෙර ලංකාවෙ ඉන්නට බැරිව ලන්ඩනයට හොරෙන් පැන ගිය කරුණා ය.

ලජ්ජා නැතිකම ශ‍්‍රීලනිපයේ උපසභාපති තනතුරකටත් වඩා ලොකු බව කරුණා මෙයින් ඔප්පු කර ඇත.

ඇත්තටම කරුණාට වෙන රටකට යන්නට බැරිය. එහෙව් එකේ තමන්ගෙ උන් තමන්ට කොචොක් කරමින් මෙ කරන වැඩෙ දරාගැනීම අමාරු ය.

අපි මෙහෙම අසරණ වී ඇති අයට අනුකම්පා කළ යුතු ය.

එක් පැත්තකින් යුද අධිකරණයකට ගෙන යා හැකි නිසාත් තවත් පැත්තකින් ආගමන විගමන නීති උල්ලංඝනය කර ඇති නිසා බාර ගැනීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉඩ ඇති නිසාත් තවමත් ඉතිරිවී ඇති කොටින්ගෙන් ප‍්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි ඉඩ නිසාත් ලංකාවට වී ඉදීමට කරුණා ගත් තීරණය ඇත්තටම නිවැරදි ය.

කරුණාට පැන ගන්න බැරිව සිටිද්දී අනිත් උන් පැන ගැනීම ඇත්තටම හිතේ අමාරු ඇති කර න වැඩකි.

පිදුරු බල්ලාට කන්නට බැරිය. කන්නට පුලුවන් ගොනාට දීමට ඌට හිත හදාගන්නටත් බැරි ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized