රට එකම කෙළි බිමකි. ක්‍රීඩාව නැංවීම යුගයේ කාර්ය භාරය වන්නේ ඒ නිසා ය.

Posted on October 8, 2009රටම කෙළි බිමකි.

එක් පැත්තක රති කෙළිය. එය කොච්චර නැගලා ගොහින්ද කිව්වොත් ළමයි නැති අයට ළමයි සාදා දීම ප්‍රසිද්ධියේම බාර ගන්නා තරමටම ඊට තම ඇති හැකියාව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවල කියන තරමටම නැගලා ගොහින් ය. ඒවාට දායකත්වය ලබා දෙන යුවතියන්ට තාන්න මාන්නත් ඒවාට එදිරිවන යුවතියන්ට මහ මගදී දැලිපිහිවලට මුහුණ දීමටත් සිදුවේ.

අනිත් පැත්තේ දඩ කෙළි ය. මරා දැමීමේ අතුරුදහන් කිරීමේ රැවුල් කප්පවා ගිල්ලවීමේ පිහියා බැස්සවීමේ ඇතුළු විවිධ ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා වෙමින් ප්‍රදර්ශනය වන මේ කෙළියට තමන්ගේ ඇති දස්කම් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීමට ද තරග කරුවෝ ඉදිරිපත්ව සිටිති. අත් දෙකෙන්ම වෙඩි තැබීමට හැකි වීම එයින් එක් කාරණායක් පමණකි.

තවත් පැත්තක සැණකෙළි ය. නෙතට ප්‍රියමනාප ආටි මල්ටි බැරල් සංදර්ශන පෙළපාලි ඇතුළු ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ එක් තැනක ය. තොල කට පිනවන රසනහර පිනායන රසමසවුළු සහිත දන්සැල් තව තැනක ය.

තවත් කෙළි බොහෝ ය. කෙළීමට දක්ෂ අය හතරවරං ද කෙළිමින් සිටිති.

කෙළිය කියන්නේ ක්‍රීඩාවට ය.

ලංකාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය මේ කෙළිය එනම් ක්‍රීඩාව කෙළින් කරවීමට ආණ්ඩුවට අවශ්‍යව ඇත. ඒ සදහා පළපුරුද්දක් ඇති ලේකම් වරයෙකු පත් කළ යුතු ය. ආණ්ඩුව සතු මානව සම්පත් අතුරින් අග්‍රගණ්‍ය වූ සම්පතක් මේ සදහා යෙදවිය යුතු ය.

ආණ්ඩුව ඒ සදහා නිර්භීත පියවරක් ගන්නට සූදානම් ය. ඇත්තටම ආණ්ඩු කිරීමත් එක්තරා ක්‍රීඩාවක් බව මේ නයින් හුදී ජනයාට පැහැදිලි විය යුතු ය.

ක්‍රීඩාවකදී ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනීම පරිස්සමින් කළ යුතු ය. සමහර ක්‍රීඩකයින් තෝරා කිසිවෙකු නොහිතන තැනකට දමන්නේ අන්න වන්න ය. සමහර ක්‍රීඩකයින් දමන්නේ විරුද්ධවාදීන් අතරමං කරන්නට ය. ක්‍රීඩාව තරමටම ක්‍රීඩකයින් ‍තෝරාගැනීමත් ක්‍රීඩාවක් වන්නේ ඒ නිසා ය.

ක්‍රීඩා ‍අමාත්‍යංශයට ලේකම් කෙනෙක් පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දෙස අප බැලිය යුත්තේ මෙවැනි සංවේදී කරුණු ද සැළකිල්ලට ගනිමිනි.

අන්න වන්නට දාන ක්‍රීඩකයින් සමහර විට තෝරාගන්නන් අන්නවමින් ක්‍රීඩාකරනු දකින්නට පුළුවන. ඒ නිසා තෝරාගැනීම් පරිස්සමින් කළ යුතු ය.

මේ මොනවා නැතත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය වත්මන් ලංකාවේ අතිශය වැදගත් අමාත්‍යංශයක් බවට වාදයක් නැත. අනින් සියලු තැන් හරි අගේට වෙමින් තියෙන නිසා ගොඩ නැගීමට ඉතිරිව ඇත්තේ ක්‍රීඩාව ය.

ඒ අමාත්‍යංශයට සුදුසු ලේකම් කෙනෙක් පත් කිරීම ඒ නිසා මේ තීරණාත්මක අවස්ථාවේ ආණ්ඩුව සතු පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමකි. එය ඉටුකරන්නේ ද යන්න පිළිබදව අප නිරතුරු විමසිල්ලෙන්.

Posted in: Uncategorized