අලුත් ශ‍්‍රී ලංකාවක්! එක් කොඩියක්! එක් දැයක්! නිදහසේ උපරිමය විදින ජාතියක්!

Posted on October 7, 2009මාතර පොලීසියට පැමිණිල්ලක් දැමීමට ගිය මාධ්‍යවෙදීන්ගේ පැමිණිල්ල බාර ගැනීමට පොලීසිය ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇත. සිද්දිය ඇතිව ඇත්තේ දෙනියායේ නිසා එම පොලීසියට පැමිණිලි කරන ලෙස උත්තර ලැබී ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශකගෙන් මාධ්‍යවෙදීන් මෙ ගැන ප‍්‍රශ්න කළ විට ඔහු කියා තිබුනේ කිසිදු පොලීසියකට පැමිණිල්ලක් බාර ගැනීම ප‍්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බවත් පැමිණිල්ල දමන පොලීසිය පිළිබදව තීරණය කරන්නට පැමිණිලි කරන්නාට අයිතියක් ඇති බව ය.

ඇත්තටම ඔනෑම පොලිසියක පැමිණිල්ලක් දැමිය හැකි ය. ඒ පැමිණිල්ල විභාග කිරීම හෝ නොකිරීම පොලීසියෙ වැඩකි.

මෑතක් වන තුරු අපේ අත්දැකීම වූයේ එයයි. දැන් නව අත්දැකීමක් ඇත. විභාග නොකිරීමෙ නිදහස පමණක් නොව පැමිණිල්ලක් බාර ගැනීමෙ හෝ නොගැනීමෙ නිදහස ද පොලීසියට ඇති බව ය.

මෙතරම් නිදහස් දේශයන් තවත් මිහිපිට ඇත්නම් ඒ ඇගිලි ගණනිනි.

ඇතැම් කොටස් රට තුළ නිදහස නැතැයි කියන්නේ මෙවැනි නිදහසක් භුක්ති විදිමින් වීම එක් අතකින් පුදුමයකි.

ලංකාවට විරුද්ධව කුමන්ත‍්‍රණයක් ක‍්‍රියාත්මක වෙන බව අපි ඔලුව උඩ තියාගෙන, ගිරිය අතට අරගෙන, සරම කැහැපොට ගසාගෙන, පපුවට තඩිබාගෙන කියන්නේ මෙ නිසා ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized