ඊයේ රාත‍්‍රී අට පසුවී මිනිත්තු පහට

Posted on October 1, 2009ඊයේ රාත‍්‍රී අට පසුවී මිනිත්තු පහට යෙදුණු සුභ මොහොතක දී ලංකාව ඉතිහාසය නිර්මාණය කරන්නට නියමිත ව තිබිණි.

බොහෝ දෙනෙකු සිය වැඩ ද අතපසු කරගෙන මෙ සංක‍්‍රාන්තිය නැරඹිමට රූපවාහිනිය වටා රැස් වූහ.

අසන්නට දැක ගන්නට ලැබුනේ උතුරු දකුණු දුම්රිය මාර්ගයේ වැඩ ඇරඹීමට නියමිත බවට ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයෙන් ගෙනා පණිවුඩයකි.

ඒ අමාත්‍යංශයේ විශය පථයට අනියමින් සම්බන්ධ ආයතනයක සභාපති කෙනෙක් දිනකට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් කාමර කුලිය වශයෙන් ගෙවන රටක මෙම මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සදහා රූපවාහිනිය රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් (බුදු අම්මෝ!) පරිත්‍යාග කරන බව ද එ මගින් කියවිනි.

ඇත්තටම ශ‍්‍රීලංකාව මෙවැනි ඉතිහාසයක් නිර්මාණය කිරීමෙ වැඩ පටන් අරගෙන බොහෝ කල් ය.

අපි ඒවා රූපවාහිනියෙන් බලන්න පටන් අරගෙන ද බොහෝ කල් ය.

මොනවා කරන්නද තවත් කාලයක් බැලිය යුතුව තිබෙන බව පමණක් ඊයේ කටයුත්තෙන් නැවතත් තහවුරු විය.

Posted in: Uncategorized