වෙන කුමක් කරන්න ද ඉවසා දරා ගනු මිස!

Posted on September 30, 2009පසුගිය සුමානේ ඉරිදා ටයිම්ස් පුවත්පතේ අපූරු දැන්වීමක් විය. එය පළ කර තිබුනේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයෙනි. ඒ යාපනයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත රෝහල සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් ඉල්ලා ය.

යාපනය දැන් ඉන්දියාවේ කොටසක් ද?

යාපනයේ රෝහලක් ඉදිකිරීමේ කාර්යය ඉන්දියාවට බාර දීලා ද බාර අරගෙන ද?

සාමාන්‍යයෙන් ‍විදේශ රජයක් මුදලින් ආධාර දෙනවා හැරෙන්නට මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු හෝ වෙනත් එවැනි දෑ තමන් විසින්ම කරන බවක් අප දන්නේ නැත.

එයින් පෙනෙන කරුණු කීපයක්ම තිබේ. එහෙත් වඩා වැදගත්ම කාරණය නම් තමන් දෙන මුදල් කෙසේ වියදම් කරන්නේ ද යන්න ගැන ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති බව ය.

මීට කලින් ද ඉන්දියාව වෛද්‍යවරුන්ද සමග රෝහලක්ම මෙහි එව්වේ ය. එ ද ඒ කටයුතු හරියාකාරව කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය කෙරෙහි විශ්වාසය පළ කළ නොහැකි නිසා ය.

බටහිර රටවල් මේ ආකාරයෙන් සිදුකරන්නට පැමිණි මැදිහත්වීම් නම් ඉවත දමන්නට ආණ්ඩුව කටයුතු කළේ ය. එහෙත් ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තරමක් බය පක්ෂපාත කමක් දක්වයි. සමහර විට පැරණි පරිප්පු සිද්ධි මෙන්ම බංග්ලා දේශයේ බිහිවීම අරබයා තිබෙන මතකයන් වන්නට පුලුවන.

අපි අනාගෙන ඇති තරම මෙයින් පෙනේ.

වෙන කුමක්කරන්න ද ඉවසා දරා ගනු මිසක!

Posted in: Uncategorized