කණ්ණාඩිවලට තුවක්කුවලටත් වඩා බිය ජාතියක්!

Posted on September 28, 2009‘මහජරා’ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රාවාදය මේක ද?

මෙය පහර දීමෙන් අලාභ හානියට පත් තමන්ගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරවරු දමා තිබූ බැනරයක තිබූ වචන පෙළකි.

පහර දීම පිළිබද පොලීසියට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු ද කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම නිසා ඇතිවූ සාධාරණ කෝපය පිට කර ගැනීමක් මෙහි දී  සිදුවී ඇත.

එහෙත් අප මෙන් නොව නීතිය ‘අකුරටම්’ ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ කුණුහරුපය ප්‍රදර්ශනය කළ තැනැත්තා අල්ලා දින 14 ක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට අධිකරණයේ ද අවසරය ඇතිව කටයුතු කළේ ය.

මානව අයිතිවාසිකම් කැඩීමට නිදහස ඇති අප‍ රටේ එසේ කැඩීම පිළිබදව කෙදිරි ගෑම හිරෙ විලංගුවේ වැටෙන්න පුලුවන් වරදකි.

ඉතින් මෙහෙව් රටකට ජී ඇස් පී ප්ලස් දෙන්නැයි යුරෝපා සංග‍මයෙන් ඉල්ලීමට හැක්කේ කාට ද? එසේ ඉල්ලුවත් ලැබේ යයි අපේක්ෂා තැබිය හැක්කේ කාට ද?

ජී ඇස් පී ප්ලස් සම්බන්ධයේ චෝදනාව එල්ල කරන මහත්තුරුන්ට කණ්ණාඩියක් ඉදිරිපිට ගොස් සිටගන්නැයි ඉල්ලා සිටිය යුත්තේ ඒ නිසා ය.

එය නම් කිසිදා නොකෙරෙන්නකි. උන් කණ්ණාඩිවලට තුවක්කුවලටත් වඩා බය ය.

Posted in: Uncategorized