වැරදි පාඩම

Posted on September 23, 2009මර්වින් මැරකම් කළ නමුදු ලොක්කාගේම ආශිර්වාදය ලැබ දැහැමෙන් සෙමෙන් වාසය කරයි. ලොක්කා සමග විදේශ සංචාරය සදහා ලොක්කාට ලෝස් නැතිව කඹුරන විමල් වීරවංශ සමග හරි හරියට ඔහුට ද ආරාධනා ලැබෙයි.

තමන්ගේම පක්ෂයේ අයට අඩම්තේට්ටම් කර අවසානයේ එයින්ද ගැලවෙයි. ගුටි කන තැනැත්තේ ප‍්‍රකාශයක් කරමින් තමන් මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා සමග අමනාපයක් නැතැයි ප‍්‍රකාශ කරයි.

පොලීසිය පවා මර්වින් දුටු විට බිය වෙයි. කැළණිය උඩින් කාක්කන් පියාඹන්නේ ද ලග පාතක මර්වින් නැති බව සැක හැර දැන ගැනීමෙනි.

මර්වින්ට ද වඩා පුරුෂයෙක් වෙන්නට දකුණේ පොරකට වුවමනා විය.

මර්වින්ට ද වඩා සුදුසුකම් ද සබදකම් ද ඔහුට වෙතැයි කියවෙ. පිරිස්බලයෙන් ද ඔහුට අඩුවක් නැත.

එහෙත් මර්වින් නොගිය රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට යන්නට ඔහුට සිදුවුනේ ය.

මෙම වෙනසට හේතු පැහැදිලි කළ හැකි ජගතෙක් ඔනෑ කර තිබෙ. ඇමරිකාවෙත් ඔහොම තමයි කියා ලිස්සා යන්නේ නැති කම එකම සුදුසුකම ය.

Posted in: Uncategorized