අප පිස්සු කෙළියාට උන්ටත් පිස්සු කෙළින්න අවසර තිබේ ද?

Posted on September 10, 2009හිටපු විදේශ ලේකම් පාලිත කොහොන මහතාට වීසා දීම බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. මේ ගැන ඩේලිමිරර් පත්‍රයට ප්‍රතිචාර දක්වන බොහෝ අය අසා තිබුනේ උන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියා ය. බොහෝ අය චෝදනා කර තිබුනේ බ්‍රිතාන්‍යය හැසිරෙන්නේ පුංචි ළමයින් වගේ කියා ය.

මටත් අහන්නට තියෙන්නේ අප පිස්සු කෙළියාට උන්ටත් පිස්සු කෙළින්න අවසර තිබේ ද යන්න ය.

යකෝ පිස්සු කෙළින එක අපේ භුත්තියට සවි කර ගෙන තිබුනු එකක් වෙච්චි. මේ පට්ට සුද්දන්ට ඒකත් කරන්න ඕන වෙලා. බල්ලටම ගිය ලෝකයක් නෙවැ.

එච්චරම සද්දෙං නැතත් කණට ලංකර හිටපු ‍ලේකම් තුමාගෙන් ද අහන්න පුංචි ප්‍රශ්නයක් ති‍බේ.

ඔය පර සුද්දාගේ රටටම රිංගන්නේ නැතිව යන්නට වෙන රටවල් නැත් ද මහත්තයෝ!

දේශප්‍රේමී සියල්ලන්ගෙන් ඊළගට ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තේ ඔය සුද්දාගේ රටවලට නොයා අපේ රටේ සිරි නරඹන ලෙස ය. රට යාමට අවශ්‍යම නම් මින්පසු මියන්මාරය තෝරා ගන්නා ලෙස ය. 

අප බුරුමෙට! බුරුමෙ අපට!

Advertisements
Posted in: Uncategorized