ගෙදරට පරකාසෙ – ලෝකෙට මරගාතේ

Posted on September 8, 2009සාමාන්‍යයෙන් ඇගිලි සළකුණු ගන්නේ අයි ආර්සී කාරයින්ගෙන් ය. සමහර රටවල අයිආර්සී කාරයින් පිරී ඇති නිසා එවන් රටවලින් එන කවරෙකුගෙන් හෝ ඇගිලි සළකුණු ගන්නට සමහර රටවල් කටයුතු කරයි.

එහෙත් එවැනි රටවල් පවා අර කලින් කී අයිආර්සී කාරයින් පිරි ඇති රටවල  රාජ්‍ය නායකයින්ගේ ඇගිලි සළකුණු ලබා ගන්නේ නැත.

එහෙම වාතාවරණයකදී ජපානයේ නරිටා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොලේ ඇත්තෝ අපේ අගමැති තුමන්ගේ ඇගිලි සළකුණු ලබා ගෙන ඇත.

මෙසේ වෙන්නට ඇත්තේ

  • එතුමාගේ පෙනුම අයි ආර්සී කාරයෙකු වගේ නිසා ය
  • එතුමාගේ අයිආර්සී චණ්ඩි පාට් ජපානයට ද ආරංචි වී ඇති නිසා ය
  • ලංකාවේ ඉන්නා තරමක් ඉන්නේ අයි ආර් සී කාරයින් හා ගෝරි කාරයින් නිසා කෝකටත් සූදානම් ශරීරය ඇතිව සිටීම හොද යයි ජපනුන් දැනටමත් තීරණය කර ඇති නිසා ය
  • අගමැති තුමා ලංකාවේ දාන පාට් එකක් අමතක වී ජපන් ගුවන් තොටුපලේ දාන්නට ගිය නිසා ය
  • කොටි ජපානයටත් රිංගලා නිසා ය
  • චීනුන් සමග මිත‍්‍රවීම ගැන ජපානය අප සමග උරණව ඇති නිසා ය
  • කරන කියන වැඩ නිසා ලෝකයා ඉදිරියේ අප හෑල්ලු වී ඇති නිසා ය.

අප අසා තිබුනේ ලෝකෙට පරකාසෙ ගෙදරට මරගාතේ කියා ය. එහෙත් සියල්ල වෙනස් වෙන ලෝකෙක එය විතරක් වෙනස් නොවන සනාථන ධර්මයක් බව නැවත වතාවක් තහවුරු කරමින් දැන් අපට කියන්නට සිදුව තිබෙන්නේ ගෙදරට පරකාසේ ලෝකෙට මරගාතේ කියා ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized