කෑවා නම් කුම්බලාවෝ, විදවාපං බළලෝ කිව්වලු!

Posted on September 7, 2009හම්බන්තොට නගරයේ රජතුමාගේ සොහොයුරියකට අයත් ඉඩමකට ඇතුළු වී රජතුමන් විනාශ කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කළේ යයි සැක පිට ජවිපෙ අයත් ලංකා පත්‍රයේ පුවත්පත් කලාවේදින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශය මගින් ප්‍රශ්න කර ගෙන යනු ලැබේ.

ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා ඇමති තුමා මේ ගැන ‍විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ජනාධිපති තුමා ඝාතනය කිරීමේ සැළැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ඔත්තු බැලූ බවට මේ තිදෙනාට චෝදනාවක් ද එල්ල ක‍ළේ ය.

ලංකා පත්‍රය නම් කියන්නේ මේ ඉඩමේ ඉදිකර ගෙන යනු ලබන ගෙයක් සදහා මග නැගුමට අයත් රථවාහන ඇතුළු රජයේ දේපළ පරිහරණය කළ බවට ලැබුනු ඔත්තුවක් අනුව ඒ පිළිබදව සොයා බැලීමට මේ තරුණයින් විසින් කටයුතු කර ඇති බව ය.

වරෙක ප්‍රේමදාස මහතා කීවේ මාව ඝාතනය කළාට කමක් නැහැ එහෙත් මගේ චරිතය ඝාතනය කරන්න එපා කියා ය.

ඒ නිසා රජතුමාගේ චරිත ඝාතනය කරන්නට මේ තරුණයින් කටයුතු කර ඇත්නම් ඔවුන් රජතුමා ඝාතනයට ද වඩා බරපතල වැරැද්දක් කර තිබේ.

තිස්සනායගම්ගේ තනි නොතනියට කොහොමටත් තව කීප දෙනෙක් දකුණෙන් පිටත් කර හරිනවා නම් හොද ය.

නිහඩ කළ උතුරට පසු නිහඩ කරන්නට දකුණකුත් ඉතිරිව තිබෙන බව කවුරු කවුරුත් දැනගෙන සිටීම ද හොද ය.

සහෝදරවරුන් පත් කළ රජය සහෝදරවරුන්ට මදි නොකියන්නට සළකන්නට ලෑස්ති වන බවක් පෙන්වමින් තිබේ. ඒ සහෝදරවරුන්ම උඩ පැන චන්දය දුන් හදිසි නීතිය අවියක් කරගෙන ය. ඌරාගේ මාලු කපන්නේ ඌරාගේ ඇගේ තියා ය.

කෑවා නම් කුම්බලාවෝ විදවාපං බළලෝ කිව්වලු.

Advertisements
Posted in: Uncategorized