මැණික් ‍‍ෆාම් හි රකිනු ලබන සුවිශේෂී බිත්තර කාගේද?

Posted on August 29, 2009මැණික් ‍ගොවිපල  යන නමින් හදුන්වනු ලබන ගොවිපලක් උතුරේ තිබේ. ඉතා ශක්තිමත් ආරක්ෂක විධිවිධාන යටතේ මේ ගොවිපොළේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ඒ අමුතු බිත්තර ජාතියක් රැකීමේ ව්‍යාපෘතියකි. විශේෂ මුරකාවල් මැද මහත් වුවමනාවෙන් කෙරෙන මේ කාර්යය සදහා සමහර රටවල සහය ලැබී ඇති අතර සමහර රටවල් මේ දිහා අමුතු ආකාරයකට බලති.

ඒ මේ බිත්තර විශේෂ නිසා ය. වෙන ගොවිපලවල නැති විශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන යොදා ඇත්තේ ද මෙහි ඇති විශේෂත්වය සළකා බලා විය යුතු ය. වෙන ගොවිපලවලට මෙන් නොව පූර්ව අවසරයකින් තොරව කිසිවෙකුට මේ ගොවිපලට යාමට නොහැකි සේ තහංචි පනවා ඇත්තේ ද මේ සු‍විශේෂත්වය නිසා ය.

මෙසේ වුවමනාවෙන් හදා වඩා ගනු ලබන මනා සෝදිසියකින් රකින පූර්ව අවසරයකින් තොරව නැරඹිය නොහැකි මේ කුමන ආකාරයේ බිත්තර ද?

මේ ලංකාවේ ඊළගට ඇතිවන කැරැල්ලේ බිත්තර ය.

දෛවයේ සරදමකට මෙන් ඒවා රැකීමට නියමිතව ඇත්තේ පැටවු එලියට ආදාක උන් මඩින්නට නියමිත කට්ටියටම ය.

මට නොතේරෙන කාරණය නම් හැදුවහම විනාශ කරන්නට නම් ඉන්නේ නොහදාම හිටියා නම් අහවර නොවේදැයි කියා ය. ඒත් ඉතින් ඕවා කාගෙන් අහන්න ද?

Posted in: Uncategorized