යුක්තිය පසිදලීමේ කාර්යය අධිකරණයෙන් ඉවත් කොට රජතුමා බාර ගෙන වත්ද?

Posted on August 26, 2009අප හිතුවේ අප රටේ නඩු අසා දඩුවම් පමුණුවන්නේ නඩුකාරවරුන් ඉන්නා අධිකරණයකින් කියා ය.

ජනාධිපති තුමා අගුලාන මිනීමැරුමේ චුදිතයින්ට දිය හැකි උපරිම දඩුවම දෙනවා යයි කියන්නේ ඒ අධිකරණ ආසනයේ වාඩිවී නඩු ඇසීමට තෙමේම ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂිත නිසා ද?

තමන්ගේම වැරදි නිසා ආයතන ආම්බන් කර ගන්නට බැරිව ලතැවී ඉන් ඇතිව තිබෙන ලජ්ජාව වහ ගන්නට ද?

මියගිය තරුණයන් දෙදෙනාගේ දෙමාපියන් ඉදිරියේ එසේ පාරම්බානවා ඇරෙන්නට වෙන කරන්නට දෙයක් නොවූ නිසා ද?

නැත්නම් මුකුත් නොදන්නා බබ්බුන්ගේ රටේ බබා පාට් එකක් දමා හීන් ජොලියක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ද?

ඉස්සර කාලයේ නම් යුක්තිය පසිදලූවේ රජවරුය. හැමෝම මහරජාණන් යයි තමන් අමතන නිසා යුක්තිය පසිදලිමට වෙනම අධිකරණ ඇතැයි එතුමාට අමතක වී ගියා වත් ද?

ජනාධිපති තුමාගේ ඉහත ප‍්‍රකාශය අපට ඉතිරි කරන්නේ එවැනි උත්තර නැති ප‍්‍රශ්න ය.

අපට ඇති ලොකුම හිතේ අමාරුව රටම ගොනාට අන්දාගෙන රජකම් කිරීම නොවේ. නොනවත්වා අපව ගොන්නුන්ට ඇන්දීමට ගන්නා උත්සහයට ය.

Posted in: Uncategorized