සුවිශේෂී මරණ හා අවශේෂ මරණ

Posted on August 24, 2009මරණ සියල්ල එක වගේ නැත. සමහරක් සුවිශේෂ වන අතර සමහරක් අවශේෂ වෙයි.

සමහර මරණ ගැන ජනතාව මාධ්‍ය මෙන්ම රජය ද උනන්දු වන අතර අනෙක්වා පුවත්පත්වල ඉඩ පුරවන නිකම් නිකම් ප්‍රවෘත්ති ය.

එක මරණයකදී මියගිය අයගේ දෙමාපියන්ට රජ ගෙදරට කැදවීම් ලැබෙන අතර ඔවුන් සනහා ඔවුන්ට තෑගි‍බෝග දෙන්නට රජතුමාම ඉදිරිපත් වෙයි.

අනෙත් මරණවලදී ඒ මියගිය උන්ගේ අම්මා අප්පා ඉන්නාවාදැයි කියාවත් අපට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ නැත.

මුල් මරණ මේ රටේ උරුමක්කාරයින් හා පොල්මක්කාරයින් සම්බන්ධයෙනි. සමහර විට එසේ නොවුන ද එසේ යයි රජයට කියා සිටින්නට ඕනෑ ජන කොට්ඨාෂ සම්බන්ධයෙනි.

අනෙක් මරණ අත පල්ලෙන් වැටුණ අවතැන් වුනු හා අනාථ කරණු ලැබූ මිනිසුන් සම්බන්ධයෙනි. රජය වගකීමෙන් සහමුලින් නැතත් එලිපිට නොවෙතත් බොහෝ දුරට නිදහස් වී ඇති ජන කොටස් සම්බන්ධයෙනි.

මේ රටේ ඇත්තේ දෙගොල්ලකි. එක කට්ටියක් රජයට තමන්ගේ යයි කියා ගන්නට වුවමනා මිනිසුන් ය. උන් තමන්ට කියා ගන්නේ දේශප්‍රේමීන් කියා ය. අනෙක රජය තමන්ගේ නොවෙතැයි සිතා වැඩ කරන මිනිසුන් ය. උන්ට අනිත් උන් කියන්නේ දේශද්‍රෝහීන් කියා ය.

මරණයන්ට කරන සැළකීමෙන් මේ කොට්ඨාෂ දෙක කවුදැයි නොකිව්වාට අදුනා ගැනීමට කාටවත් බාධාවක් නැත.

Advertisements
Posted in: Uncategorized