කලන්තේ හැදෙන අය විසින් නොබැලිය යුතු ය! බඩුත් එක්ක හොරු හෙළුවෙනි!

Posted on August 24, 2009ලංකාවේ රැකගැනීමට තරම් සංස්කෘතියක් තිබේදැයි දැන ගැනීමට අලුත පත්වූ සංස්කෘතික ඇමතිවරයාට සිතක් පහළ විය.

ලදරං වාහනවල ගිහින් ලෙඩ හදාගත්තොත් සංස්කෘතිය පිළිබද කැබිනට් ඇමතිවරයාට තනියම සංස්කෘතිය රකින්නට සිදුවන නිසා අපේ නව ඇමති තුමා තරමක් ගානක් ගියත් කමක් නැතැයි සිතා සැප පහසු වාහනයක් ගෙන්වා ගත්තේ ය. ඒ සදහා කුලිය රුපියල් දෙලක්ෂ හැට දහස්අටසිය පනහකි.

එතුමා කියන පරිදි වෙන ඇමති වරුන් වාහනවලට වියදම් කරන මුදලේ හැටියට එතුමා වියදම් කර ඇත්තේ සොච්චම් මුදලකි.

ඊට අමතරව වාහනයට ඉන්ධන සදහා වැය කර ඇති මුදල රු එක්ලක්ෂ අටදහස් දෙසිය පනහකි. ඒ ඉන්ධන ලීටර 833 ක් වෙනුවෙනි.

වාහනයේ තරම අනුව සළකතත් ඒ ඉන්ධන ටික පුලුස්සන්නට අඩුවශයෙන් කිමී 4000 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් දුවන්නට ඕනෑ ය.

මේසා වෙහෙස මහන්සි වී රටතොට ඇවිදලාත් එතුමා සොයා ගෙන තිබුනේ දයාසිරි ජයසේකර නැමැති මන්ත‍්‍රීවරයෙක් පාර්ලිමේන්තු වරප‍්‍රසාද වලට මුවා වී සංස්කෘතියට කෙළවන්න හදනවා යන්න පමණකි.

ඒ බව ඔප්පු කරනු සදහා බොරුවක් කීමට එනම් තමන් දයාසිරි ජයසේකරට විරුද්ධව නඩු ගන්නා බව කීමට එතුමාට සිද්ධ විය.

ඇත්තටම ඒ තමන්ගේ ගමන්වියදම් ගැන දයාසිරි ජයසේකර බොරු ගොතා කීවැයි 24 දා දිවයින පත්තරය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමෙනි.

කවුද බොරු කියන්නේ ද යන්නත් සංස්කෘතිය රැක ගත යුත්තේකාගෙන්ද යන්නත් ඔබට දැක ගන්නට අවශ්‍ය නම් පහත සම්බන්ධය ඔස්සේ විමසන්න.

කලන්තේ හැදෙන්නට ඉඩ තිබෙන නිසා කෝකටත් වතුර වීදුරුවක් ලග තබා ගෙන කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න. පසුව අපට දොස් නොකියා!

http://www.lankaenews.com/English/news.php?id=8199

Posted in: Uncategorized