ජනාධිපතිතුමාගේ කශේරුකා පිරික්සා බැලූ කසාපබ්බත වෙදැදුරා තවම අතරමං ය

Posted on August 8, 2009කසා පබ්බත ජනාධිපති තුමාගේ කොන්ද පරීක්ෂා කිරීමට අපූරු පරීක්ෂණයක් යෝජනා කළේ ය.

විදේශ ඇමති රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා තම දියණිය වෙනුවෙන් ඇමරිකාවේ උපන්දින උත්සවයක් පවත්වා ඊට වැයවූ ලක්ෂ 45ට ආසන්න මුදලක් ප්‍රතිපූර්ණය සදහා ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කිරීම නිමිත්තක් කර ගෙන පරීක්ෂණය පැවැත්වීම අපේ මිත්‍රයාගේ අදහස විය.

මෙවැනි අපරාධයක් කළ අයෙක් දිගටම තියාගන්නේ නම් ජනාධිපති තුමාට කොන්දක් නැත. අස් කරොත් කොන්දක් ඇත.

එක්කෝ කසා පබ්බත විදේශ ඇමති පදවියේ මාරුවක් වෙන බවට තිබූ කට කතා විශ්වාස කර එහි වාසිය මහින්දට රැගෙන දී සිය නායකයා හට කොන්දක් ඇතැයි ඔප්පු කරන්නට ඉදිරිපත් වූවා විය හැකි ය. නැත්නම් ඇත්තටම තමන්ගේ නායකයාට කොන්දක් ඇතැයි සිතා එය පරීක්ෂා කිරීමට ඉතා අගනා අවස්ථාවක් උදා වූවා යයි සිතුවා වන්නට ද පුළුවන.

ඒ මොකවුනත් වගාඩම්බරයකුත් සමග කසා පබ්බත පිටියට පිවිසියේ හයේ පහරක් එල්ල කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙනි. කසාපබ්බත ගැන සංවේදනාවෙන් අප කීවේ මේ නම් හදන්නේ ඉල්ලන් කන්නට බව ය. නාගන්නට බව ය. ඒ බවට බ්ලොග් සටහනක් ද අපි තැබුවෙමු.

එහෙත් ඇටි කෙහෙල් ගිල්ල උගුඩුවා මෙන් දැන් ඒ ගැන හාංකාවිසියක සද්ධයක් නැතිව කසා පබ්බත වෙනත් බොහෝ දේ ගැන කියවමින් සිටියි.

අප මැදිහත් වූවේ කසාපබ්බතට දැන් කියන්නට ඇත්තේ මොනවාදැයි දැනගැනීමට කසා පබ්බතගේ බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන පාඨකයින්ගේ අයිතිය වෙනුවෙනි.

පරීක්ෂණයට කුමක් වී ද? නායකතුමාට කොන්දක් තිබුනා දැයි හෙලිවුනේ ද?

කසා පබ්බතට වත් කොන්දක් තිබේ නම් තමන්ගේ නිගමනය ඉදිරිපත් කිරීමට දැන් සුදුසු වේලාව ය. මේ පරීක්ෂණය කොට බොහෝ කල් ඉක්ම ගොස් ඇති බැවිනි.

අප දන්නා පරිදි තවම විදේශ ඇමති රෝහිත බොගොල්ලාගම ය.

අප ඇත්තටම මේ හදන්නේ කසාපබ්බතගේ කොන්ද පරීක්ෂා කිරීමට ය. ඒ ඔහුගේ පාඨකයින් වෙනුවෙනි.

Advertisements
Posted in: Uncategorized