සර්වඥ බව පෙන්වන නායකයින් හදනු වෙනුවට නිවැරදි තීන්දු ගත හැකි ආයතන ඇති කරමු

Posted on August 1, 2009අලි පටලැවිල්ල තරමටම විභාග ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රද අලි ගැටළුවක් වී ඇත.

වාර්ථාවන අන්දමට ජනාධිපති තුමා මෙම අර්බුදය ගැන ද වාර්ථාවක් ඉල්ලා තිබේ.

රටට සංවේදී ප‍්‍රශ්න එතුමා විසින්ම විසදීම දැන් පුරුද්දකට ගොස් තිබේ. අලි පටලැවිල්ලට පවා මැදිහත් වන්නට සිදු වූයේ එතුමාට ය.

ලකුණු ටිකක් එතුමා දා ගත්තාට අපට ඇති අමාරුවක් නැත. කොහොමටත් එතුමා ලකුණු ලබා ගන්නේ කෙළින්ම හයේ හතරේ පාරවල් වලිනි. එතුමාට ලකුණු ලබා දීමට පන්දු යවන්නන්ද බොහෝ බැවිනි.

එහෙත් ක‍්‍රම වේදයන් සකස් නොකර, ආයතන සකස් නොකර, සියලු ප‍්‍රශ්න විසදීම එතුමා බාර ගැනීම අප සළකන්නේ අලුත්ම විහිළුව ලෙස ය.

බරක් ඔබාමා කීවේ අප‍්‍රිකාවට අවශ්‍ය ශක්තිමත් නායකයින් නොව ශක්තිමත් ආයතන බව ය.

අපි එය අපේ රටට ගැලපෙන සේ නැවත සකස් කර මෙසේ කීමට කැමැත්තෙමු.

අපට අවශ්‍ය සියලු දේ ගැන තීන්දු ගන්නා රජවරු නොව නිවැරදි තීරණ ගත හැකි ආයතන රටාවක් බිහිකරන නායකයෙකි. ආයතන සදහා සුදුසු අය පත් කිරීමේ දක්ෂ එසේ පත් කළ අයට වැඩ කළ හැකි වාතාවරණයක් හදා දීමේ දක්ෂ නායකයෙකි.

අවාසනාවට ගැලරියේ විසිල්වලින් ආතල් ගන්නට පුරුදු වූ නායකයින්ට චිත්‍රපටියක අධ්‍යක්ෂක තනතුර දැරිය නොහැකි ය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රධාන නළුවාගේ භූමිකාව ද රැගීමට ය. චිත්‍රපටිය අනාගන්නේ මේ නිසා ය.

Posted in: Uncategorized