විභාගේ තමයි අපේ අභාග්ගේ

Posted on August 1, 2009ප්‍රශ්න පත්‍රවල වැරදි ඇත.  ඒවා සාදා ඇත්තේ පළාත් සභා විසිනි. එයින් පෙනී යන්නේ පළාත් සභා වැඩක් නැති බව ය.

මේ තර්කයත් හරියට ජංගම දුරකථන අසැබි දේවලට භාවිතා‍ වේ- ඒ නිසා ඒවා තහනම් කළ යුතුය- යන තර්කය වගේම ය.

අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් “ගමකට” ගැටළු තිබියදී මේ වාර විභාගවල ප්‍රශ්න පත්‍රම විශාල අර්බුදයක් වූයේ ඇයි?

අපේ අධ්‍යාපන විභාග අභිමුඛ අධ්‍යාපනයකි. ළමයෙකු මණින එකම මිම්ම එය සේ පෙන්වන කල විභාගය මෙසේ ලොකු වී පෙනීම අරුමයක් නොවේ.

ඇත්තටම ඒ අර්ථයෙන් ගත්තත් ඇත්ත ප්‍රශ්න ඇත්තේ මේ විභාගයේ නොවේ. සරසවි පිවිසුම් පෙළ විභාගයේ ය. නැත්නම් අපොස සාපෙ අනිවාර්ය විශයයන් සම්බන්ධ විභාගයන්හි ය. උදාහරණයක් ලෙස අවසාන අ‍පොස සාපෙ විභාගයේ ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රය සැළකිය හැකි ය. ඒ මුලු ප්‍රශ්නයම කළමනාකරණය කළ විදිහ අනුව පෙනී ගියේ පළාත් සභාවලට නොව මධ්‍යම ආණ්ඩුව ද තමන්නේ විභාග කළමනාකරණයේ දැක්වූ අසමත් භාවය යි.

අපේ රටේ බොහෝ විට සිද්ධවනවා මෙන් මෙහිදී ද සිදුවන්නේ හේතු හොයනවා වෙනුවට තමන්ට අකමැති හේතුවක් හේතුව ලෙස දක්වා එය අවධාරණය කිරීම ය.

ඇත්තටම මෙම ලිපිය ලිවීමේ මුඛ්‍ය අරමුණ වූයේ ද අප තුළ ඇති මෙම දුර්වල කම අවධාරණය කිරීම ය

විභාග ක්‍රියාවලිය නැවත විමසා එය වෙනස් කරනු වෙනුවට සිදුවනුයේ වෙනත් දෙයකි.

සිංහල පරිගණක අකුරු භාවිතයේ ප්‍රශ්න තිබේ ද පරිගණකයකින් පරිගණකයකට මාරුවීම නිසා ඇති වූ ප්‍රශ්න තිබේ ද ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන්නන්ගේ ප්‍රශ්න තිබේ ද ඒවා තෙවැනි පාර්ශවයක් ලවා නැවත විවරණය කර ගැනීමේ ක්‍රම වේදයක් තිබේ ද අවසාන මුද්‍රණයට පෙර සෝදුපත් බලන්නේ කවු ද?

විද්වතුන් ලවා ප්‍රශ්න බැංකුවක් සකස් කර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඕනෑම පාසලකට එයින් අහම්බ ‍තෝරා ගැනීමකින් පසු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සැදීමේ නව උපායක් හදුන්වා දෙන්නට බැරි ද? (ඒ ප්‍රශ්න සිසුන්ට ද බලා ගත හැකි පරිදි ක්‍රමවේදයක් හදන්නේ නම් සිසුන්ට එයින් ඉගෙනීමට අවස්ථාවක් ද ලැබේ)

අපිදු ආණ්ඩුවට බණිමු. ඒ ප්‍රතිපත්ති ගැන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙනි.

එහෙත් මෙවැනි මෙහෙයුම් කටයුත්තක දී ආණ්ඩුවට පමණක් දොස් පවරා හෝ තෝරාගත් දේශපාලන ක්‍රමයකට ‍දොස් පවරා අත පිසදා ගැනීම නුසුදුසු ය.

ආණ්ඩුවට දොස් පැවරිය යුත්තේ තමන්ගේ දේශපාලන හෙංචයියලාගෙන් පරිපාලනය පිරවීම නිසා මෙවැනි මෙහෙයුම් කටයුත්තක් පවා කර ගැනීමට බැරි තරමට ක්‍රමය දූෂණය කර තැබීම සම්බන්ධයෙන් පමණකි.

Posted in: Uncategorized