ටැබූට වුනේ මොකද?

Posted on July 29, 2009මේ ප්‍රශ්නය මතු කරමින් අපේ අඩවියට ප්‍රතිචාරයක් දක්වා තිබූ සගයෙක් නිසා මේ ගැන ලියන්නට සිතිණි.

ටැබූ ගේ අඩවියට අපි ද නිතර ගොඩ වැදුනෙමු.

බොහෝ දෙනෙක් අහුමුලුවල රහසින් කතා ක‍ළ දේ ටැබු තම අඩවිය තුළ විවෘතව කතා කළේ ය.

මේ කාලේ කතා කිරීම ඉතා අගුණ වූ මාතෘකා ද ඒ අතර විය.

ඒ නිසා ටැබූ ගමන් කළේ අතුරක ය.

ටැබූට වූ දේ කුමක් දැයි අපිදු දැන ගැනීමට කැමැත්තෙමු. ටැබූ අඩවියේ පළවූ සමහර සටහන් ඉවත් කර ඇති අතර ටැබූ නිහඩ ය.

තමන්ගේ වැයික්කියට අවසර නැති ව ඇතුළු වූ පරයෙකු ලෙස නම් කර ටැබූට සංග්‍රහ කළේ නම් එහි පුදුම වෙන්නට දෙයක් නැත. හීන මානයෙන් පෙළෙන තමන් ගැන විශ්වාසයක් නැති රට කරවන පාලකයින්ට පුංචි හෝ විරෝධයක් දරා ගන්නට පුලුවන් කමක් නැත.  එය අපේ යුගයේ ප්‍රධානම ඛේදවාචකවලින් එකකි.

ටැබූ එහෙම කාලයක රට කරවන්නන්ගේ පදනමටම අභියෝග කළේ ය.

පුදුමය ටැබූව මර්දනය කිරීම නොවේ. පුදුමයක් ඇත්නම් ඒ ටැබූව ටැබූ කිරීමට මෙතරම් පමාවීම ය.

මේ රට ඉල්ලා සිටින්නේ හූ මිටි තියන බස්සන් ය.

Posted in: Uncategorized