උගුරට හොරා බෙහෙත් වැළදිය නොහැකි යයි කියන්නේ කවුද? – මොන බොරු ද?

Posted on July 27, 2009ජනාධිපති සුද්ධවන්තයෙකි. ජරා වැඩ කරන්නේ ගෝල බාලයන් පමණකි. මේ බොහෝ දෙනෙක් පෙන්නන්නට හදන දකින්නට කැමති චිත්‍රයයි.

ඒ අනුව බඩු මිල ඉහළ යවන්නේ බන්දුල ගුණවර්ධන ය. එලවන සුද්දන්ගේ පිටුපසින් ගොස් වැද වැටී ණය ඉල්ලන්නේ රංජිත් සියඹලාපිටිය හා නිව්රාඩ් කබ්රාල් ය.

ඉතින් මේ චිත්‍රය පවත්වා ගෙන යන්නට ලග දී සුවිශේෂි වැඩක් කරන්නට සිද්ධ විය. ඒ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ණය මුදල නිදහස් කිරීම සදහා ඉදිරිපත් කළ කොන්දේසි අරබයා ය.

ඒ කොන්දේසි පිළිගන්නා බව මුදල් ඇමතිතුමා අත්සන් කළොත් මිසක ණය මුදල දීමට නොහැකි යයි ජාත්‍යන්තර අරමුදල කීවේ ය.

අපේ ජනාධිපති තුමා නම් ඔය කොන්දේසි අත්සන් කරන්නේ නැත. එතුමා එතරම් රටට හිතවත් නිසා ය. එහෙත් මේ ණය මුදල නොගෙන රට ගොඩ නංවන්නට බැරි ය.

ඒ නිසා කට්ටිය වැඩක් සෙට් කළෝ ය.

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වැඩ බලන මුදල් ඇමති ලෙස පත්වන තුරු වැඩේ කල් දැමීම ය.

ඇත්තටම කොන්දේසි පිළිගන්නා ගිවිසුමට ඒ අනුව අත්සන් තබා ඇත්තේ ජනාධිපති තුමා නොවේ (එතුමා එහෙම රට විකුණන ජරා වැඩ කරන්නේ නැත). එහෙත් මුදල් ඇමති තුමා නම් ඊට අත්සන් කර ඇත.

දැන් සියල්ල හරිය. රැවුලත් බේරා ගෙන කැදත් බොන්නට පුලුවන් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමයක් මේ අනුව අප ‍ලෝකයාට හදුන්වා දී තිබේ.

එය පුංචි විශ්මයක් (small miracle) නොවේ. ලොකු විශ්මයකි (Big miracle).

Posted in: Uncategorized