පාන් කියා ගන්න බැරි කාලයේ වැඩිවුන පාන්!‍කොළඹට (පිටි) කිරි ගමට (එළ) කිරි – අද නැතිව හෙට ලැබෙන මාළු!

Posted on July 24, 2009පාන් කියා ගන්නවත් බැරිව ඉන්නා විට අහන්න ලැබුනේ පාන් මිල වැඩි වී ඇති බව ය. පාන් කන්න අමාරු අයට කේක් කන්නට නිදහස ලබා දී ඇති නිසා ඇත්තටම මෙහි ගනන් ගත යුතු යමක් නැත.

පාන් විදේශීය නිශ්පාදනයකි. ඒ නිසාම දුරු කළ යුතු එකකි. අපේ දේ ගන්න ව්‍යාපාරය මේ නිසා ඉමහත් සතුටට පත්ව ඇති බව වාර්ථා වේ.

පාන් කෑම අගුණය. නිකම්ම නිකම් පිටි ගුලි වළදන්නේ නැතිව පෝෂ්‍ය දායක ආහාරයකට ජනතාව පුරුදු කරවීමට මේ මිල වැඩිවීම වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් වෙන්නට වුව පුළුවන. හැම දෙයක් දෙසම රිනාත්මකව නොබලා මෙසේ ධනාත්මකව බැලීමට අප පුරුදු පුහුණු විය යුතු ය.

ඇත්තටම පාන් කෑම නිසා ජනතාව කම්මැලිවී ඇති බවත් ලංකාව නොදියුණු බව තුළ සිරකර තැබීම සදහා පාන් හදුන්වා දී ඇති බවත් එය අධිරාජ්‍ය වාදී කුමන්ත්‍රණයක් බවත් දත යුතු ය. මේ මිල වැඩිවීම නිසා මේ කුමන්ත්‍රණය ව්‍යාර්ථ වනු ඇත.

පාන් මිල ඉහළ යාම නිසා වී ගොවියාට හා ගමට හොද කලක් ලැබෙනු ඇත. අඩුවශයෙන් ඒ ගැන හෝ සංතෝස විය යුතු ය. දැන් ඉතින් ගම සංවර්ධනය වී ගමට කිරි උතුරනු ඇත. කොළඹට නොව ගමට කිරි මෙයින් ලැබෙනු ඇත. කොළඹට ද පාඩුවක් නොවන්නේ පිටිකිරි ලාබ කර ඇති නිසා ය. කොළඹ අයට වුව ද කිරිපිටි ටික දිය කරගෙන කිරි හදා ගත හැකි ය.

කිරිපිටි මිල අඩු නිසා දැන් පාන් පිටි වෙනුවට පෝෂ්‍ය දායි කිරිපිටි වුව ආදේශකයක් කර ගත හැකි ය.

රටේ ජනතාවගෙන් වැඩි දෙනෙක් කන්නේ බත් බැවිනුත් ඉතිරි අය කන්නේ පිදුරු බැවිනුත් පාන් කන අය නැත්තටම නැති තරම් ය. ඒ නිසා මේ මිල වැඩිවීමෙන් සුද්දන්නට මිසක අපේ රටේ බත් හා පිදුරු කන ජනතාවට නම් ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නැත.

පාන් මිල වැඩිවීම නිසා අපහසුතාවයට පත් වන්නේ අපට පිටි ගුලි ගිල්වා කුස්සියෙන් අයින් වී රූපවාහිනිය නැරඹීමට ලක ලෑස්ති වී සිටින අපේ ගැහැණුන්ට ය. උන්ට හොද වැඩේ ය. ඇත්තටම උන්ට ඔහොම වෙලා මදි ය.

පිටි මිල වැඩිවීම නිසා අර්බුදයට පත්විය හැකි පාර්ශවයන් ඇත්තේ තව කීපයකි. පොස්ටර් ගහන්නට පාප්ප හදන දේශපාලනඥයින් පෝස්ටර්වල  ඉල්ලුම පහළ යාමෙන් ව්‍යාපාරික අවස්ථා අහිමිවන මුද්‍රණ කරුවන් පෝස්ටර් අලවන කොන්ත්‍රාත් කරුවන් පෝස්ටර් ගලවන නිසා ආදායමක් ලබන පොලිසීයේ මහත්තැන් හා පොස්ටර් උලාකන එලුවන් ඒ පාර්ශවයන් ය.

යාපනයෙන් පැටවූ මාලු කොළඹට එන්නට තව දින ගණනක් ගත විය හැකි ය. පාන් මිල වැඩිවුනාට ඒ මාලු ආදාට මිල අඩු වන නිසා පිෂ්ඨය වෙනුවට ප්‍රොටීන් වැළදිය හැකි ය.

අප කළ යුත්තේ යාපනයෙන් මාලු එනතෙක් ඇගිලි ගනිමින් සිටීම ය. තව පමා වුවහොත් අඩු මිල මාලු එනතෙක් දත්මිටි කෑමය.

පාන් දුරු වේවා! මාලු බෝ වේවා! අප මහ රජාණන්හට ආයු බෝ වේවා!

Posted in: Uncategorized