ආයුබෝවේවා යුව රජාණෙනි! කැළණියම ඔබ සමග ය. කැළණිය සමග රටත් ඔබත් සමග ය.

Posted on July 20, 2009පහර දීම කැළණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිගෙන් අවසන් වූයේ නැත. ජුලි 20 දා එහි මන්ත්‍රීවරයෙකුද පහර කෑමට ලක්විය.

මේ කණ්ඩායම පගා ගහන දූෂිතයින් බවත් හොදින් නැත්නම් නරකින් ඔවුන් පාලනය කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බවත් මර්වින් දෙරණ රූපවාහිනියට කීවේ ය.

මතට ‘තිත’ තියෙන රජයක් යටතේ පතාලය ‘මර්දනය’ කිරීම දිගට කෙරී ගෙන යන රජයක් යටතේ ‘දූෂණයට’ ද තිත තැබේ නම් එහි වාසිය ජනතාවට ය.

මර්වින් ඉටු කරමින් ඉන්නේ රජය සමග එකාබද්ධව ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනයයි.

මට හිතෙන හැටියට නම් ජනපති සමග යෙදුණු බුරුම සංචාරයේ දැන උගත් දේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මර්වින් අධිෂ්ඨාන කොට ඇති සැටියෙකි.

ඌවේ ඇත්තේ මොනවා ද? සටන් ඇත්තේ මෙහි නොවැ?

මර්වින්ට අනුව ශුද්ධ දේශයක් වූ කැළණිය දුෂකයන්ගෙන් තොර පළාතක් කිරීමට තමන්ගෙන යන සටන කුමන බලවේගය ආවත් ඔහු නවත්වන්නේ නැත.

මිගාර මහත්තයා සමග එක්ව අපත් මර්වින්ට ජය පතමු.

ආයුබෝවේවා යුව රජාණෙනි! ඔබ රජතුමන් හා එක්ව ගොඩනගන අලුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වන්නට ලැබීමෙන්ම අප පින් කළ බව දැනේ.

Posted in: Uncategorized