අහෝ ශ්‍රී ලංකාව, මේ ජෝක් උඹ කෙළවර කරනුයේ කවදා ද?

Posted on July 20, 2009පසු ගිය දා සිදුවූ ඇමති මාරුව ගැන ඇසූ අපේ මිත්‍රයෙක් කීවේ ලංකාවේ සැබෑව නියෝජනය වන අයුරින් ඇමති මණ්ඩලය නැවත සකස් කිරීමට අපේ නායකතුමා කටයුතු කර ඇති බව ය.

ඒ කෙසේ ද යත් අධිකරණය විසින් අයථා යයි හංවඩු ගැසූ ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධ මිලින්ද මොරගොඩ මහතා අධිකරණ ඇමති ලෙසත් මිනීමැරුමක් සම්බන්ධයෙන් චුදිතයෙකු වී ඇති පියසිරි විජේනායක සංස්කෘතික ඇමති ලෙසත් සීගිරිය බලන්නට නොහැකිව ඇඩු ජානිපෙ නායකයා නැතත් අඩු වශයෙන් දෙවැනියා හෝ සංචාරක ඇමති ලෙසත් පත් කිරීමෙනි.

සංචාරක ඇමති ලෙස පත් නොවුනාට යන යන තැන අරන් යමින් සංචාරයට අවස්ථාවක් ‍ජානිපෙ නායක තුමාට අපේ නායක තුමා විසින් සළසා දී ඇත්තේ ද ලාංකික වුවමනාවන්ගේ යථාව මොනවට පෙන්වමිනි. සංචාරක ඇමති තැන නන්දනටත් සංචාරයට අවස්ථාව විමල්ටත් ලබා දීම කඩුව එකකුටත් කොපුව තව එකකුටත් දීමේ අතීත කථාව සිහිපත් කරන බව ද මිත්‍රයා අප සමග පැවසීය.

තරමක් හෝ අඩුපාඩුවකට ඇත්තේ අවසන් පත්වීම පමණකි. ඉතිරි දෙක නම් ලංකාවේ වර්ථමාන අධිකරණයත් සංස්කෘතියත් නිරූපනය කළ හැකි හොදම ආකාරය බවට සැක නැත.

නව සංචාරක ඇමතිවරයාට මේ නිසා ආඩම්බරයෙන් ලෑන්ඩ් ලයික් නෝ අදර් land like no other කියන්නටත් අලුත්ම සංචාරක ආදර්ශපාඨය වන පුංචි විස්මය small miracle ලෙස ලංකාව පැකිලීමකින් තොරව හදුන්වා දෙන්නටත් හැකි වනු ඇත.

අහෝ ශ්‍රී ලංකාව, මේ ජෝක් උඹ කෙළවර කරනුයේ කවදා ද?

Posted in: Uncategorized