රටට ගැහැණුන්ගේම පිහිටය!

Posted on July 19, 2009wasanthatakelettersහිටපු නාවික හමුදාපතිට ලැබුනේ ජනාධිපති උපදේශක තනතුරකි. වාසුදේවටත් තියෙන ඒ පට්ටමෙන් තමන් හෑල්ලුකර ඇතැයි දැනුණු නිසා එතුමා පදවිප‍්‍රාප්තිය දක්වන ලියුම ජනපති අතින් බාරගත්තේ වමතිනි. එසේ බාර ගන්නා ආකාරය දක්වන ජයාරූපය ලංකා නිව්ස් වෙබ් අඩවියේද පළ කර තිබිණි.

පසුව බිරින්දෑවරුන් දෙදෙනෙකුගේ මැදිහත්වීම නිසා ඒ අවමානයෙන් එතුමාට මිදීමට හැකි විය. ඒ සිය බිරින්දෑ හා ජනපති බිරින්දෑ නිසා ය. ඒ බව ද එම වෙබ්අඩවියේම සඳහන් ය.

ඒ මැදිහත්වීමෙ ඇත්ත නැත්ත මොකක් වුවද දැන් එතුමාට අමාත්‍යාංශ ලේකම් පදවියක් ලැබී තිබෙ.

තමන්ගේ උපදෙස් තඹයකට ගන්නේ නැති වටාපිටාවක උපදේශකයෙක් හැටියට දිගටම ඔහේ වාසුදේව රගන භූමිකාව කිරීම වාසුදේව වැනි කෙනෙකුට මිස හැමටම කළ නොහැකි ය (මිනිසුන් එවැනි දෙයින් පහසුවෙන් වෙහෙසට පත් වන නිසා ය).

අවසානයේ රණවිරුවෙකු අවමානයෙන් ගැලවිණි.

රටට ගැහැණුන්ගේම පිහිටය!

Posted in: Uncategorized