අවතැන්වූවන් නාමල් රාජපක්ෂට දැක්වූ විරෝධය පිටුපස සැගව තිබෙන පණිවුඩය

Posted on July 16, 2009නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අවතැන් කදවුරක රැදවියන්ගෙන් මඩ හා ගල් පහර කෑ බවට ප්‍රවෘත්තියක් පළ කර තිබුනේ ලංකානිව්ස්වෙබ් අඩවියේ ය. සමහරු කියන්නේ ලංකා රජය විසින් එම වෙබ් අඩවිය වාරණය කරනු ලැබුයේ ද මේ ප්‍රවෘත්තිය පළ කිරීම නිසා බව ය.

ඇත්තටම මේ ප්‍රවෘත්තිය අප නැවත උපුටා දැක්වූයේ කෙනෙකු ගුටි කෑබව පවසා එයින් සතුටක් ලැබීමට නොවේ. මේ සිද්ධියෙන් කියවෙන අනාවැකිය ගැන අනතුරු අගවන්නට ය.

බලාගන්නම් කියා ගෙන්වාගෙන කරන සංග්‍රහය ඉවසීමට සූදානම් නැති බවත් මේ කරන හිරිහැරයට ඉඩ ලද විටෙක වාඩු ගැනීමට හිතේ තෙරපෙන වුවමනාවක් තිබෙන බවත් මෙයින් කියවෙන පණිවුඩයයි.

මේ පණිවුඩයට අවශ්‍ය නම් සංවේදී විය හැකි ය. එසේ සංවේදී විය හැකි ආකාරයන් ද බොහෝ ය. තවදුරටත් මුන් හිර කර තැබිය යුතු ය යන්න ද ඉන් එකකි.

තීරණය ජයග්‍රාහකයාගේ අතේ බව සැබවි. එහෙත් කොකාට මෙන්ම තිත්තයාට ද වාරයක් එන බවට ප්‍රස්ථා පිරුලක් ඇති බව මොළේ තවමත් ටිකක් හෝ තිබෙන අයට මතක් කර දීමට කැමැත්තෙමු. අප එසේ කියන්නේදෙමළාට පමණක් නොව සිංහලයාට ද රටට ද පොදුවේ ආදරයක් ඇති නිසා ය.

Posted in: Uncategorized