නායකයින්ට ගිලීම සදහා ගෝලයාගේ වැමෑරීම

Posted on July 14, 2009“Groundviews” නමැති බ්ලොග් අඩවිය ආචාර්ය මර්වින්ගේ තවත් වික්‍රමයක් Lankanewsweb.com” නම් වෙබ් අඩවියෙන් (මේ වෙබ් අඩවිය ටැමිල්නෙට් අඩවිය මෙන්ම ලංකා රජය විසින් වාරණයට යටත් කොට ඇත) උපුටාගෙන මෙසේ වාර්ථා කර තිබිණි.

“ලීඩර් පත්තරේ ලසන්ත ටිකක් ඕවර් ගියා. ඒ නිසා මං එයා ගැන බලා ගත්තා. පෝද්දලත් කෑගහන්න ගත්ත. එයාගෙ කකුලත් කැඩුනා. දැන් මේ මගේ ආසනයේ එකෙක්ම මට විරුද්ධව ඉදිරිපත් වෙල. එයාගෙම ගමේදී මම කියනව. මම තව සුමානයයි දෙන්නෙ එයාට. කැළණිය ප්‍රාදේශීය සභාවෙ සභාපති කමෙන් ඉල්ලා අස්වුනේ නැත්නම් පස්සෙ මට දොස් කියන්න එපා. මම කියන එකට විරුද්ධව ගියොත් මම ලසන්තව යවපු  තැනට එයාවත් යවනව.

මේ ගෝරනාඩුවට පසු ඔහු කියා ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ බලයේ ඉන්නා තාක් ඔහු කාටවත් බය නැති බව ය. කිසිම බලවේගයකට ඔහු පරාජය කරන්නට බැරි බව ය.

ඇත්තටම මහින්ද බලයේ සිටින තාක් කිසිම බලවේගයකට මර්වින් පැරදවිය නොහැකි බව අපිත් දනිමු.

නායකයින්ට ගිලීම සදහා ගෝලයෙකු මෙසේ වැමැරූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය නොවෙතත් මෙවන් අතිශයින් ජුගුප්සාජනක අවස්ථාවක් නම් ඉතිහාසයේ කවරදාකවත් සටහන් වී නැත.

This was how “groundviews” reported.

“Lasantha from the Leader paper went overboard. I took care of him. Poddala agitated and his leg was broken. Now a fellow in my electorate is trying to stand against me. I now tell him in his own hometown, I will give him only seven more days. If he does not resign as chairman of the Kelaniya Pradeshiya Sabha, don’t blame me later on. You’ll don’t find fault with me. If this fellow goes against what I say, I will send him to the place where I sent Lasantha,” Non-cabinet Labor Minister Mervyn Silva stated publicly at a meeting in Hunupitiya, Kelaniya.

Silva had made this statement addressing a gathering at the Jayanthi Mahal Junction at the opening ceremony of a Sathosa outlet in Hunupitiya, Kelaniya on Thursday (9).

A Kelaniya Pradeshiya Sabha member told Lanka News Web that the recorded versions of Silva’s speech have already been sent to the President and the SLFP general secretary. Silva while being critical of Kelaniya Pradeshiya Sabha Chairman Prasanna Ranaweera and several other members has said he did not fear any one as long as President Mahinda Rajapakse was in power, as he could not be defeated by any force.

Advertisements
Posted in: Uncategorized