මුකුත් දෙනව එහෙම නෙවෙයි රජෝ!

Posted on June 30, 2009හැමදාමත් අපට තිබුන ප‍්‍රශ්නය නැවතත් මතු වී තිබේ. අප කොපමණ දිය යුතු ද කොපමණ තියා ගත යුතු ද?

අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම කොපමණ ඉක්මණින් කළ යුතු ද කොපමණ ප‍්‍රවේශමෙන් කළ යුතු ද?

යුද්ධය කාලේ දමා ගත් බාධක පොලූ කොපමණ තබා ගත යුතු ද? කොපමණ ඉවත් කළ යුතු ද?

යුද්ධය කාලේ පැන වූ තහංචිවලින් කවර ඒවා කවර ප‍්‍රමාණයෙන් කවර කාල වකවානුවල ඉවත් කළ යුතු ද? තබා ගත යුතු ද?

අප කොතරම් ප‍්‍රමාණයකට බලය බෙදා ගත යුතු ද? තබා ගත යුතු ද?

අවදානම ටිකක් වත් දැරීමට අකමැ ති බොහෝවිට බියෙන් පෙළෙන බොහෝදෙනා කියන්නේ අවමය දිය යුතු බව ය. අවදානමක් ගැනීමට කැමති අය කියන්නේ දෙන්නට අදි මදි කිරීම නැවත වතාවක් ප‍්‍රශ්න ඇති කිරීමට තෝතැන්නක් සකසන බව ය. ඒ නිසා කුම්මැහිකම පැත්තකට දමා ටිකක් වැඩිපුර හා ටිකක් ඉක්මණට දිය යුතු බව ය. එය සමගියක් ඇති කිරීමට සංහිඳියාවක් ඇති කිරීමට හේතු වන බව ය.

ජය ගනු ඇත්තේ කුමක් ද?

අතීත අත්දැකීම අනුව නම් මොකක්වත් නොදී ගොඩම බදා ගැනීම හා දෙන මගුලක් පුළුවන් තරම් කල් අර ගෙන දීම මෙහිදීත් කෙරෙන්නට පුළුවන.

ප‍්‍රතිඵලය වනු ඇත්තේ නැවත විරෝධාකල්ප එලි බැහීම ය.

අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නට අකමැති අය කිසිදා ඉගෙන ගන්නේ නැත.

ඒ නිසා එක්කෝ ඉන්දියාව ප‍්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර පීඩනය එනතෙක් එසේත් නැත්නම් නැවත නැගිටීමක් එනතෙක් අපට අපේම සිහිනයක ජීවත්විය හැකි ය.

මුකුත් දෙනව  එහෙම නෙවෙයි රජෝ!

Posted in: Uncategorized