අනේ කාලේ වනේ වාසේ!

Posted on June 21, 2009ඉස්සර රජයේ පත්වීම් පිළිබද ලිපිය අප ලබා ගත්තේ තැපැල් පියුන් අතිනි. දැන් ඒ ලිපි අප අතට පත් වන්නේ එක්කෝ ඇමැත්තන්ගේ නැත්නම් ජනාධිපතිගේ ගෞරවනීය දෑතෙනි.

ඒ කාලයේ පත්වීම් ලිපි ලබා ගත් අවස්ථාවේ දණ ගසා වදින්නට අපට සිදු වූයේ නැත. දැන් බොහෝවිට දණ ගසා වදිනු දක්නට ලැබේ.

ඒ කාලයේ පත්වීමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වුයේ සුදුසුකම් ය. දැන් අවශ්‍ය පන්දම් අල්ලා තිබීම ය.

ඒ කාලයේ පත්වීම් දුන්නේ නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම සදහා අවශ්‍ය මිනිසුන් බදවා ගැනීමට ය. දැන් පත්වීම් දෙන්නේ පත්වීම් ලබන්නන්ට කළ ගුණ සැළකීමට ය.

ඉස්සර රාජ්‍ය අංශයක් අවශ්‍යව තිබුනේ සේවා සැපයීමට ය. දැන් රාජ්‍ය අංශය අවශ්‍යව ඇත්තේ රැකියා සැපයීමට ය.

ඉස්සර රැකියා අපේක්ෂකයින් කළේ තමන්ට උචිත තනතුරු සොයා ඒවාට අයදුම්පත් යැවීම ය. දැන් කරන්නේ ඒ තනතුරු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා උපවාස කිරීමය. පිකටින් කිරීමය. උද්ඝෝෂණය කිරීම ය.

ඉස්සර රජයේ රැකියාවක් ලද විට ඔබට ඒ සමග ලැබුනේ නිල නතතුරක් පමණකි. දැන් ඒ තනතුරත් සමග නව පවුල් සම්බන්ධතා රැසක් ද ඔබට ලැබේ. ඒ අයියා අක්කා හා නංගි මල්ලි හැටියට ය. එහි වාසිය අයියලා අක්කලා වෙනුවෙන් කඹුරන්නට ඔබට ඉඩ ලැබීමත් එහි වාඩුව ගන්නට නංගිලා මල්ලිලා ලවා ඔබට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරගන්නට ලැබීමත් ය.

ජීවත්වෙන්නට තිබුනේ ඒ කාලයේ නොව මේ කාලයේ යයි කෙනෙකුට සිතුනොත් පුදුම වෙන්න දෙයක් නැත. නිවට වීමට සිදුවුනත් මේ අලසව දිවි ගෙවා දැමිය හැකි විදිහක් නිසා ය.

අපේ එවුන් පාලනය බාර ගත් දා සිට අපේ රට අගාදය කරා ඇදෙමින් තිබෙන බවට තිබෙන සාක්කිවලින් මේ එකක් පමණකි.

බර කරත්ත යුගය කරා යන මේ ගමන ළගකදී නම් ආපසු හැරවෙන පාටක් නැත.

අනේ කාලේ වනේ වාසේ! කිවුවා නොව කියවුනාය.

Posted in: Uncategorized