සෞඛ්‍ය සේවය අද තිබෙන්නේ සේලයින් දිය යුතු තත්වයක ද?

Posted on June 17, 2009බදුල්ල මහ රෝහලේ සේලයින් නොමැති බවත් සේලයින් මිලදී ගෙන ගෙනැවිත් දෙන ලෙස රෝගීන්ට උපදෙස් ලැබෙන බවටත් මැසිවිලි නැගිණි. මෙයින් ඇත්තටම පෙනී යන්නේ

1. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සභාපති හැටියට ලෝක සෞඛ්‍ය ප‍්‍රශ්න විසඳීමට සිදුව ඇති නිසා අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමාට මෙවැනි සොච්චම් දේ සොයා බැලීමට කාලවේලා නැති බව ය

2. තමන්ගේ සංවිධායක තනතුර නිසා බදුල්ල රෝහලට විශේෂයක් කරන්නට තම අධිකාර බලය මෙහෙයවන්නට තරම් සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා අසාධාරණ නොවන බව ය ඇත්තටම එතුමා රටටම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා හැටියට මෙහෙවරක් කරනවා විනා තමන්ගේ ආසනයට විශේෂ වරප‍්‍රසාද ලබා දීමට නොවෙහෙසන සුගුණ ගුණයෙන් යුත්කෙනෙක් බව ය

3. බත්කන මිනිසුන් හා තණකොළ කන මිනිසුන් ගණන් කරන්නට සිදුව ඇති නිසාත් තණකොළ කන මිනිසුන් බත් කන මිනිසුන් බවට පත් කරන්නට සිදුව ඇති නිසාත් සේලයින් සොයන්නට බැරි වූ බව ය

4. රෝහල් දහස් ගණනක් තිබෙන රටක එක් රෝහලක සේලයින් නැතිවීම ගැන තවත් රෝහලක බෙහෙත් නැතිවීම ගැන කතා කිරීමට වඩා සේලයින් තිබෙන රෝහල් ගණනත් බෙහෙත් තිබෙන රෝහල් ගණනත් ගැන කතා කිරීම මිනිසුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ගුණදායක විය හැකි බව ය

5. ජනතාවට දිග ඇඳුම් ඇන්දවීමෙන් ඩෙංගු රෝගය තුරන් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට එතුමා අත ගසා ඇති නිසා ඒ රෝගය තුනීවී යාමෙන් සේලයින් අවශ්‍යතාවය අවම වී සියල්ල සතුටින් කෙළවර කර ගැනීමට එතුමා දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටින බව මේ මැසිවිලි නගන්නන් අවබෝධ කරගෙන නැති බව ය

6. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බෙහෙත් හා වෙනත් සැපයුම්වලදී විශාල ලෙස ටෙන්ඩර් මගඩි සිදුවන බවට පැතිර යන කුසු කුසුව කිසිම පදනමක් නැති බව ය එහෙම නම් සේලයින් ගෙන්විය යුත්තේ තොග පිටින් නොවැ

7. ලෝක සංවිධානවල නිල තල දැරීම ලංකාවේ ඇමතිවරුන්ට තහනම් කිරීමට දැන්වත් ජනාධිපති තුමා විසින් පියවර ගත යුතු බව ය එසේත් නැතිනම් එවන් අමාත්‍යාංශ සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇමතිවරු අඩු ගණනේ දෙන්නෙකුවත් පත් කළ යුතු බව ය

8. සේලයින්වලට දේශීය ආදේශකයක් වහා සොයා ගත යුතු බව ය

9. කාගෙ කාගෙත් කේන්දර බලා ගැනීම මේ දිනවල අනිවාර්යෙන් කළ යුතු බව ය

10. අයිඞීපී කඳවුරුවලට හදිසියේ අවශ්‍යව ඇතැයි කියා කාගෙන් හෝ ඉක්මණින් සේලයින් ටිකක් ගෙන්වා ගත යුතු බව ය

11. ඇත්තටම සෞඛ්‍ය සේවය අද තිබෙන්නේ ඊට සේලයින් දිය යුතු තත්වයක බව ය

Advertisements
Posted in: Uncategorized