ඇත්තටම මෙසේ එලිපිට කරුණු පෙන්වා දී මුං ලජ්ජාකරන්නට සමත් ඇමතිවරුන් සිටීම අපට ආඩම්බරයකි

Posted on June 16, 2009The Sri Lankan government says that the United Nations should take responsibility for not providing enough toilet facilities for the internally displaced people (IDPs) in Vavuniya camps.

වවුනියායේ කඳවුරුවල වෙසෙන අවතැන්වූවන්ට අවශ්‍ය වැසිකිලි පහසුකම් නොසැපයීමේ වගකීම  එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් බාර ගත යුතු යයි ශ‍්‍රී ලංකා රජය කියයි.

The UN has said that only half of the toilets and minimum facilities for bathing are available for IDPs in the camps.

එජා සංවිධානය කියන්නේ ආණ්ඩුවට සැපයිය හැකිව තිබෙන්නේ සැපයිය යුතු අවම සනීපාරක්ෂක පහසුකම්වලින් සියයට පනහක් පමණ බව යි.

However, Resettlement Minister Risath Bathiuddeen told BBC Sandeshaya that the UN was offered government land and UN received international funding to provide adequate facilities.

බදුදීන් ඇමතිතුමා කියන්නේ සිටින්නේ අවශ්‍ය ඉඩම් ආණ්ඩුව විසින් සපයා ඇති අතර වැසිකිලි ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය අරමුදල් එජා සංවිධානය සතුව පවතින බව ය.

“The delay is from their part, the government is not responsible for the delay,” he said.

පමාව තියෙන්නේ ඒ පැත්තේ, රජය වගකිව යුතු නැතැයි ඇමතිතුමා කියයි.

_________________________________________________________

පෙනේ ද මුංගේ වැඩ වල හැටි ආණ්ඩුව ඉඩම් දී තිබියදීත් උන් සතුව අරමුදල් තිබියදීත් ඒ යුතුකම ඉටු නොකර වගකීම ආණ්ඩුව පිට දාන හැටි?

පර සුද්දො! ජාත්‍යන්තර එන්ජී ඕ කාරයෝ! අපේ රටවල් නැති කරන්න ආපු අසම්මජාති හැත්ත!

ඇත්තටම මෙසේ එලිපිට කරුණු පෙන්වා දී මුං ලජ්ජාකරන්නට සමත් ඇමතිවරුන් අපට සිටීම අපට ආඩම්බරයකි.

මෙහෙව් පාලකයින් නොසිටින්නට මේ හැත්ත අපේ පිට ඔක්කොම වගකීම් පවරා අත පිසා දා ගන්නවා ය.

අනේ අපේ පාලකයෝ අපටම වාසනාවන්!

පලි

පොඩි පරහකට ඇත්තේ කඳවුරු හදා ගත්තේ අපෙන් අහලා දැයි උන් අහන්නට ඉඩ තිබීම ය.

එයට අපි කුමක් කියමු ද? මේ වගේ වෙලාවට තමයි මර්වින්ලා ලංකාවේ නැති එකේ අඩුව දැනෙන්නෙ. අනේ හැබෑට මතක් වෙන්නේ නෑනේ හරිහමන් උත්තරයක්.  මතක් වුනොත් කියල එවන්න.

Advertisements
Posted in: Uncategorized