ඔබට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සරණයි!

Posted on June 9, 2009මානුෂික මෙහෙයුමේ විජයග්‍රහණය නිසා බුදුදහම අර්බුදයකට ගොස් තිබේ. බුදුන් කීවේ වෛරයෙන් වෛරය නොනැසෙන බවයි. එහෙත් අප ලද ජයග්‍රහණය විසින් අපට ගෙනැවිත් ඇති පණිවුඩයෙන් කියන්නේ වෛරය නැසිය යුත්තේ ඊට වඩා ප්‍රබල වෛරයකින් බවයි.

ඇත්තටම මේ විජයග්‍රහණය නිසා අර්බුදයකට ගොස් ඇත්තේ බුදුදහම පමණක්‍ නොවේ.

යහපාලන මූලධර්මයන් ද කළමනාකරණ මූලධර්මයන් ද මේ නිසා අර්බුදයකට ගොස් තිබේ. ඇත්තටම ඒවා නම් යටත් විජිත නිශ්පාදනයන් ය. ඒ නිසා ඒවාට විය යුත්ත සිදුව තිබේ. අහෝ සරසවියේ කළමනාකරණ පීඨයන් තවදුරටත් වි‍වෘත කර තැබීමේ තේරුමක් තිබේ ද?

එපමණක් නොවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සම්ප්‍රදායික ආයතන රටාව ද අද වන විට අර්බුදයකට ලක් ව තිබේ. මේ හේතුව නිසා නීතිය පිළිබද සම්මත ආයතන අනව්‍ශ්‍ය තැනකට පත්වෙමින් තිබේ. නීති විද්‍යාලය  වුව ද වසා දැමුවාට කමක් නැත (ඇත්තටම කෙළින්ම වීරෝදාර හමුදාවෝ නඩු තමන් අසමින් දඩුවම් තමන්ම නියම කරමින් සිටී. මීට අපරාධකරුවන් අල්ලා ගැනීමට අසමත් එහෙත් බැරිවෙලාවත් අල්ලා ගත් විට උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමකින් තොරවම නිසි දඩුවම් දෙන අපේ පොලිසිය ද ඇතුළත් ය).

පැරණි රජදවස පැවති රජුගේ අණට සියල්ලන් යටත්වීම හා එසේ නොවන දෙතිස්වදයට පමුණුවීමෙන් යටත් කර ගැනීම හෝ ඉවත් කරලීමේ අතිශයින් සරල ප්‍රාථමික ක්‍රමය අන් සියල්ලට වඩා සාර්ථක බව එය විසින් ඔප්පු කර තිබේ. එය මානුෂික මෙහෙයුමට සමාන්තර වෙනත් මෙහෙයුම්වලද අත් හදා බලමින් තිබේ.

ඉදින් තව දුරටත් යහපාලනය ගැන පුහුණු වැඩ පිළිවෙල් පැවැත්වීමේවත් (ඒ නිසා පදනම් ආයතනය වසා දැමිය හැකි ය) කළමනාකරණය ගැන පාඨමාලා පැවැත්වීමේවත් (ඒ නිසා එන්අයිබීඑම් ස්ලීඩා පීඅයිඑම් ආයතන ද සරසවි කළමනාකරණ පීඨවලට අමතරව වසා දැමිය හැකි ය) නඩු අසා දඩුවම් දෙන වැඩපිළිවෙලක කාලය කා දමන ක්‍රියාවලියකට යටත්වීමේවත් (ඒ නිසා උසාවිය වැනි ආයතන ද නීති පීඨයන්ටම අමතරව වසා දැමිය හැකිය) තේරුමක් නැත.

මින් ඉදිරියට ඕනෑම ආයතනයක සිටිය හැක්කේ වර්ග දෙකක් පමණ ය. එක් කණ්ඩායමක් ආයතනයට පක්ෂ අය ය. අනෙත් අය විරුද්ධ අය ය.

විරුද්ධ අය සොයා හයිය තියෙන එකකු ලවා පෝද්දල ක්‍රමයේ සංගුහයක් ලබා දෙන අතර තුර පක්ෂ අය සොයා කරුණා ක්‍රමයේ සංග්‍රහයක් පැවැත්වීම වැනි සිම්පල් ප්ලෑන් එකකින් ඔය සියලු කළමනාකරණ මූලධර්ම විස්ථාපනය කළ හැකි ය.

ඇත්තටම අද වන විට අවශ්‍ය වන්නේ දඩුවම් දිය හැකි රණවිරුවන් ය. ඔවුන්ට ආයතන බාර දුන් විට සියල්ල ඉහටත් උඩින් සිදුවනු ඇත.

අද අදම රණවිරුවෙකු වීමට සිතට ගන්න.

වෙන කුමන පාඨමාලාවකින් සපයන දැනුමක් වුව ඒ දැනුමට අලගු තියන්නටවත් මදි ය.

ඔබට ත්‍රිවිධ හමුදාවේම සරණයි.

Posted in: Uncategorized