ඊළග යුද්ධයට දායකත්වය කාගෙන් ද?

Posted on May 27, 2009අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචිකිරීම අභියෝගාත්මක කටයුත්තකි. ඒ සදහා මුදල් මෙන්ම වෙනත් සම්පත් ද අවශ්‍ය ය.

බොහෝ අය නොසිතුවාට, බොහෝ අයට නොදැනුනාට, එය ද යුද්ධයකි.

එල් ටී ටීයට විරුද්ධ යුද්ධයේදී හිටියාට ද වඩා වැඩි මිතුරන් පිරිසක්, ඊට ද වඩා වැඩි සම්පත් රැසක්, මේ යුද්ධයට අවශ්‍ය ය.

ඒ සදහා වැඩිම දායකත්වයක් සැපයිය හැකි යයි ඔබ සිතන්නේ

 • ආණ්ඩුවට ය
 • ආණ්ඩුවට යුද්ධයේදී උදව් දුන් ඉන්දියාව ලිබියාව ජෝර්දානය චීනය වැනි මිත්‍ර රටවලට ය
 • කොඩි වැනූ ජනතාවට ය
 • මානෙල් මල් ව්‍යාපාරයට ය
 • ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රතු බලකායට ය
 • මහා සංඝරත්නයට ය
 • රජයේ සේවකයින්ට ය
 • පුද්ගලික අංශයට ය
 • දෙමල ඩයස්පෝරාවට ය
 • එල්ටීටීයේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයට ය
 • අප විසින් පන්නා දැමු යුරෝපීය ජනතාවට ය
 • එල්ටීටීයට කත් ඇද්ද එන්ජීඕ වලට ය
 • අපව දිගටම විවේචනය කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ය
 • කවදත් බදු ගෙවන මේ රටේ පුංචි සිඤ්ඤෝලා ටය
 • අවතැන්වූ ජනතාවට ය
 • මියගිය ප්‍රභාගේ අවතාරයට ය
 • බොහෝ දේ විසදන කාලයට ය
Posted in: Uncategorized