උතුරේ හා නැගෙනහිර පාරවල් යුද්ධයෙන් මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ නමින් නැවත නම් කිරීම – චම්පික ඇමතිතුමාගේ දවසේ යෝජනාව

Posted on May 25, 2009උතුරේ හා නැගෙනහිර පාරවල් යුද්ධයෙන් මිය ගිය රණවිරුවන්ගේ නමින් නැවත නම් කළ යුතු යයි කියා ති‍බුනේ කට ඇරියොත් විමසන්නට යමක් ඉතිරි කරන චම්පික රණවක මහතා විසිනි.

මෙයින් පෙනී යන්නේ

 • චම්පික මහතාට රණවිරුවන් වෙනුවෙන් යමක් කිරීමට ඇති සැබෑ වුවමනාව ය
 • දෙමළ මිනිසුන්ට දෙමළ වීම නිසා ඇති ප්‍රශ්නය කුමක්දැයි චම්පිකට තවමත් අ‍වබෝධ වී නැති බව ය
 • එතුමා ලගකදී 1958 ජාතිවාදී කෝලාහල ආරම්භ වූ හැටි පිළිබදව නැවත කියවන්නට ඇති බව ය
 • දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව දිගින් දිගට මෙවැනි කෙණහිලි කිරීමෙන් උන් නිහඩ කර යටත් කර තබා ගත හැකි බව ය
 • මියගිය රණවිරුවන්ට කළ හැකි හොදම උපහාරය වන්නේ ඔවුන්ගේ නම උඩින් තාර ගෑම කරන්නට පුලුවන් වනසේ බෝඩ් එකක එය ලිවීම බව ය
 • තමන් විසින් මෙතරම් මිනිස් කන්දරාවක් මරා දැමීමට දායක වූවා නොවේ දැයි පසුතැවිල්ලක් දෙමළ තරුණයන් තුළ ඇති කිරීම මගින් නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්විය හැකි බව ය
 • මේ නම් නිතර කියවීමෙන් සිංහල ඉගෙනීමට දෙමළ ජනතාවට අවස්ථාවක් ලැබී ඒ හරහා භාෂා ප්‍රශ්නයට කිසිදා නොවූ විරූ විසදුමක් ලැබීමට ඉඩ ඇති බව ය ඒ තුළින් ජාතික සමගිය ද නිර්මාණය වී රට සුරපුරක් විය හැකි බව ය
 • රණවිරුවෙකුගේ නම ඇති බෝඩ් ලෑල්ලක් ඉදිරියෙන් කුණු දැමීමට මිනිසුන් ඉදිරිපත් නොවන නිසා පාරවල් මුල කුණු එකතු වීමේ වත්මන් පුරුද්ද අභාවයට ගොස් පරිසර ඇමතිගේ වැඩ මෙයින් අඩුවිය හැකි බව ය
 • චම්පිකගේ මොළය ඇන්ඇම් ගේ මෙන් රත්තරන් නොවෙතත් ටිකක් දුරට රිදී බව ය
 • බොහෝ දෙනෙකුට ඉතිහාසයෙන් පාඩම් ඉගෙනීමට වුවමනා නැති බව ය
 • මේ මොහොතේ මිය ගිය රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කරන්නට දැන් ඉතිරිව ඇත්තේ නම් ලිවීම පමණක් බව ය
Posted in: Uncategorized