හැට පස් හැවිරිදි දුර්වල සිරුරක් ඇති ගැහැණියකට බයෙන් ජීවත්වන බුරුමයේ පිරිමි ජුන්ටාව

Posted on May 23, 2009බුරුමයේ ඇත්තේ මිලිටරි ජුන්ටාවකි.

අප මෙන්ම සුද්දන්ට බම්බු ගසා ගන්න යැයි කියා තමන්ගේ ගමනක් යන ආණ්ඩුවකි. ඒ අප මෙන් අද ඊයේ සිට නොවේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ය.

ආගම හා මිලිටරිය එකිනෙක හා බැදී ඇත්තේ අප රටේ දැක ගත හැකි ප්‍රමාණයට ද වඩා ශක්තිමත්ව ය.

රටේ නීතියක් නැති තරම් ය. පාලකයින් හිතූමතේ බොහෝ දේ කරති. ඒ අර්ථයෙන් ද එය ලංකාවට වඩා මදක් ඉදිරියෙනි.

ඒ සියල්ල එසේ තිබියදී ජුන්ටාව හැට පස් හැවිරිදි දුර්වල සිරුරක් ඇති ගැහැණියකට බයෙන් ජීවත් වෙයි. එය පුදුම සහගත ය.

ඇය නමින් අවුන් සාන් සූකි ය.

ඇය අභියෝග කර ඇත්තේ පිරිමින්ට ය. භූමි පුත්‍රයන්ට ය. මිලිටරි ජුන්ටාවකට ය.

ඇය සතුව ප්‍රභාට මෙන් ත්‍රස්ත හමුදාවක් නැත. ඇය වසර 13 ක් තිස්සේ නිවාස අඩස්සියේ පසුවන්නියකි.

ඇය ඉල්ලා සිටින්නේ එක් දෙයකි. බුරුමයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි.

ප්‍රශ්නය ඇත්තේ ජුන්ටාව වඩාත් අකමැති එයට වීම ය.

බුරුමය හැදෑරිය යුතු රටකි. අපට හොද පාඩමකි. ඒ පාඩම් ඉගෙන ගන්නවානම් ය.

Posted in: Uncategorized