දෙමළ ජනතාව මේ මොහොතේ සිතන්නේ කෙසේ ද

Posted on May 20, 2009දෙමළ ජනතාව මේ මොහොතේ සිතන්නේ කුමක්දැයි දැන ගැනීමට ජයග්‍රහණය සමරන බොහෝ අයට වුවමනා නැත

ඔවුන්ට සෙනෙහසේ දෑත් දිගු කරන බව බොහෝ දෙනා කියතත් ඔවුන් මේ වන විට සිටින්නේ බියෙනි  කොඩි අරාගෙන වාහන වල නැගෙන ජය ඝෝසා පවත්වන අය කුමකින් කුමක් කරයිද යන්න පිළිබද බියකින් ඔවුහු පෙළෙති

මේ ගැන කිසියම් සමීක්ෂණයක යෙදුනු ඉංග්‍රීසි බ්ලොග් කරුවෙකුගේ (indi.ca) සටහනක් මම දැක්කෙමි

දෙමළ ජනතාව මේ මොහොතේ සිතන්නේ කෙසේදැයි දැනගන්නට කැමති අයට මේ සටහන කියවීමෙන් යම් අදහසක් ලබා ගත හැකි ය

Posted in: Uncategorized