මේ රටේ ඔරිජිනල් බඩුවලට වඩා කොහොමටත් ඇත්තේ ඩුප්ලිකේට් ය

Posted on May 19, 2009දේශප්‍රේමීන් හා දේශද්‍රෝහීන් යයි දෙපිරිසක් පමණක් ඉතිරිව ඇති බවත් සෙසු සියලු බෙදීම් කම්මුතු වී ඇති බවත් කීවේ අපේ ජනාධිපතිතුමන් ය.

එතුමාට උදව් පිණිස මේ බෙදීමට යටින් තව අතුරු බෙදීම් ද තිබෙන බව පෙන්වා දෙන්නට සිතුවෙමි.

දේශප්‍රේමීන් අතර තමන්ගේ දෑ දේශය වෙනුවෙන් පුද කරන්නට සූදානම් අය ද දේශප්‍රේමයේ ධජය වනමින් සියලු දේ තමන් වෙනුවෙන් සරි කරගන්නට කැමති අයත් සිටින බව දත යුතු ය.

ඒ ‍වගේම දේශප්‍රේමීන් අතර කඩුව ගෙන රජුගේ මැස්සන් එලවූ ආරක්ෂකයා වැනි මෝඩ ගස් ද සිටින බව ද දත යුතු ය.

දුර බලන දේශප්‍රේමීන් මෙන් ම ලග බලන දේශප්‍රේමීන් ද සිටින බව දත යුතු ය.

දේශප්‍රේමය තම දුර්වලකම් වසා ගැනීමට රෙද්දක් ලෙස භාවිතා කරන්නවුන් ද දේශප්‍රේමය තම විරුද්ධ වාදියාට එලව එලවා පහර දීමට ආයුධයක් කර ගන්නා අයද සිටින බව දත යුතු ය.

දේශප්‍රේමය රටේ මිනිසුන් අන්දන්නට භාවිතා කරන අයද දේශප්‍රේමය වෛශ්‍ය වෘත්තියේ යොදවන්නට කැසකවන අය සිටින බව ද දත යුතු ය.

මේ අතුරු ප්‍රභේද නොසළකා හැරියොත් සොරිම තමා ය.

මේ රටේ ඔරිජිනල් බඩුවලට වඩා කොහොමටත් ඇත්තේ ඩුප්ලිකේට් ය.

Posted in: Uncategorized