ලයිට් තමන්ම විහින් කපා ගෙන ඇති බව…

Posted on May 15, 2009ආණ්ඩුවවත් විදුලි බල මණ්ඩලයවත් විදුලිය විසන්දි කරන්නේ නැත. තමන් එසේ නොකළ බව සපථ කර කීවේ එහි සභාපති තුමාත් විශය බාර ඇමතිවරයාත් ය.  ඒ උත්තමයන් කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැත.

එහෙත් පැයක හමාරක ලයිට් ඉබේ කැපෙයි.

අප දන්නා පරිදි මේ පුදුම දිවයිනේ බොහෝ පුදුමාකාර දේ සිදු  වෙයි.

ඇත්තටම ලයිට් තමන්ම විහින් කපා ගෙන ඇති බව විශ්වාස කටයුතු මාර්ගයකින් අපට දැන ගන්නට ලැබිණ.

කර්තෘ කෙනෙක් නැති මේ ක‍්‍රියාව සිංහලෙන් ලිවිය හැක්කේ කර්ම කාරක විදිහටය. කිසිවෙකුත් ලයිට් කපා නැත. (ඇත්තටම ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත්කරන්නට දියත් කර ඇති ජාත්‍යන්තර කුමන්ත‍්‍රණයක් මේ දිනවල කි‍්‍රයාත්මක වෙමින් පවතී)  ලයිට් ඉබේ කැපී ඇත.

Advertisements
Posted in: Uncategorized