මාතෘකාව කොළඹ කුණු – තහනම් වචනය මර්වින් සිල්වා

Posted on May 2, 2009ඔබට පහත මාතෘකා සපයා ඇති අතර ඒ එක් එක් මාතෘකාවක් යටතේ මිනිත්තු දෙකක් කතා කිරීමට සිදුවේ. එහෙත් මාතෘකාව සමග ඇති තහනම් වචනය භාවිතා කිරීමෙන් තොරව එය කළ යුතු ය. හැකි දැයි බලන්න. එසේ කළ හැකි නම් ඔබ දිනුම් ය.

මාතෘකාව මාධ්‍ය නිදහස තහනම් වචන ලසන්ත තිස්සනායගම් උපාලි සිරස මර්වින් හා හිරු එෆ් එම්

මාතෘකාව කොළඹ කුණු ප‍්‍රශ්නය තහනම් වචනය මර්වින් සිල්වා

මාතෘකාව අවතැන්වූ ජනතාව තහනම් වචනය ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රජාව

මාතෘකාව බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ජය තහනම් වචනය දුම්න්ද සිල්වා

මාතෘකාව එල්ටීටිය තහනම් වචනය සටන් විරාමය

මාතෘකාව Beyondframe තහනම් වචන කුණුහරුප

මාතෘකාව දෙමළ ජනතාව තහනම් වචනය සාධාරණ ඉල්ලීම්

මාතෘකාව විවේචනය තහනම් වචන සිංහල බෞද්ධ ගොවිගම ආණ්ඩුව කරවන වයසක භූමිපුත‍්‍ර පිරිමි

මාතෘකාව හෙළ උරුමය තහනම් වචනය කුණුවලින් පිරී යන ඩෙංගු උවදුරින් බැටකන පරිසරය

මාතෘකාව නිදහස් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී මැතිවරණය තහනම් වචනය නන්දන බාලගේ සහෝදරයා

මාතෘකාව ජාතික නිදහස් පෙරමුණ තහනම් වචනය ආණ්ඩුවේ දුෂණය

මාතෘකාව බත් කන හා තණකොළ කන ජනතාව තහනම් වචනය මැතිවරණයෙන් පසු ඉහළ ගිය ගෑස් පරිප්පු සීනි මිල

Posted in: Uncategorized