ජනාධිපතිතුමා විධායකය හොල්ලයි

Posted on May 1, 2009සතියකට ඇත්තේ දින පහක් යයි සිතා වැඩකරන්නේ නැතිව රණවිරුවන් මෙන් දින හතේම වැඩ කරනු ඇතැයි තමා බලාපොරොත්තුවන බව තමන්ගේ ලේකම්වරුන් ඇමතූ ජනාධිපති තුමා කියා සිටියේ ය.

මෙයින් පෙනී යන්නේ

1.  මෙවැනි කුඩා දෙයක් පවා තේරුම්ගැනීමට අපගේ ලේකම් වරුන්ට ශක්තියක් නැති බවය.

2.  ලේකම්වරු දින පහ පමණක් වැඩ කරන නිසා රට අගාධයට වැටී ඇති බව ය.

3.  ජනාධිපති තුමා සේනාධිනායක වෙතත් විධායකය එතුමාගේ නොවන බව ය. හෙට අනිද්දා දවසක විධායක ද බාර ගැනීමට එතුමා සූදානමින් පසුවන බව ය.

4.  ලේකම්වරු පත් කරන්නේ ජනාධිපති තුමා නොවන බව ය. එසේ නැත්නම් හමුදාවට මෙන් හරි මිනිස්සුන් පත් කරන්නට ජනාධිපති තුමා මැලි නොවන බව ය.

5.  ලේකම් තනතුරු සඳහා හමුදාවෙන් කට්ටිය පත් කිරීමෙන් විධායකය ද බේරා ගත හැකි බව ය.

6.  රණවිරුවන් එතුමා කියන විදිහට වැඩ කරන බවත් ලේකම් ලා එසේ නොකර කට්ටි පනින බවත්ය.

7.  මේ වෙලාවේ හමුදාවට නම්බුවක් දෙන්නට තමන්ගේ ලේකම් වරු පීචං කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ය.

8.  යුද්ධය අවසන් බැවින් රටේ සෙසු කටයුතු ගැන සොයා බැලීමට ජනාධිපති තුමා දැන් සිට උනන්දු වන බව ය.

9.  කැපවීමෙන් වැඩ කරන ලේකම්වරු මේ රට තුළින් සොයා ගැනීම කිසිවෙකුත් නොමළ ගෙයකින් අබැටක් සොයා ගන්නවාටත් වඩා අමාරු බව ය.

10.  ලේකම්වරුන් වැඩකරන්නට ජනාධිපති තුමා කියන තුරු බලා ඉන්නා බව ය.

11.  රට ගැන ජනාධිපති තුමාගේ ඇති අවංක කැක්කුම ය.

12.  හෙට අනිද්දා බිහිවන කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය පාලනයක පෙර මං සළකුණු ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized