ලජ්ජා නැති කම මහමුදලිකමට සුදුසුකමක් වන්නාවූ වත්මන් යුගයේ විලි ලජ්ජාවේ ඛේදවාචකය

Posted on April 28, 2009ලජ්ජා නැති කම මහමුදලි කමටත් වඩා ලොකු යයි කීවේ ඒ කාලේ ය. දැන් ලජ්ජා නැති කම මහමුදලි කමට සුදුසු කමෙකි.

අපට එසේ සිතෙන්නේ අවතැන්වූවන්ට සහන සැලසීමට ආණ්ඩුවට එන්ජී ඕ උදව් පතන්නට සිදුවීම දැකලා ය. තමන් විසින් බැණ බැහැර කරන ලද එන්ජී ඕවලට ආරාධනා කරන්නට ඒ බැන්නාවූ අයට සිදුවීම විලි ලජ්ජා නැති කමකි. එහෙත් වෙන කරන්නට දෙයක් නැත. දැන් දිගටම කරන්නට සිදුව ඇති විලි ලජ්ජා නැති වැඩය. තමන් විසින් බැන පලවා හැරිය ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට ආධාර ඉල්ලා අපි ගියේ ද එසේ විලි ලජ්ජා නැතිවය. ඒ ඊයේ පෙරේදාය. හෙට අනිද්දාට තවත් කරන්නට එවැනි ලජ්ජා නැති වැඩ බොහෝ තිබේ.

ඇත්තටම ලජ්ජා නැති කම සුදුසුකමක්ව ඇතැයි අප කීවේ මේ කාරණා නිසා ය.

රටේ මිනිස්සුන්ට ලජ්ජා නැතිනම් අප ලජ්ජා විය යුත්තේ ඇයි දැයි මේ යුගයේ මහමුදලිලා කල්පනා කරනවා නම් එහි වැරැද්දක් දකින්නට බැරි ය .

ලජ්ජා බය ඇතිව හැදිය යුත්තේ ගෑනු ළමයින්ව ය. මහ මුදලිලා වැඩි හරිය රැවුල්වලින් පවා සන්නද්ධ “පිරිමි” ය.

Posted in: Uncategorized