එකම කොඩිය යට – එකම දැයක් වී

Posted on April 25, 2009



පක්ෂ ඇතූළු සියලූ බේද දුරලා එකතු විය යුතු යයි බොහෝ අපූරු යෝජනාවක් මම දුටුවෙමි.

මම එක පයින් කැමැත්තෙමි. ඇත්තටම ඔසවන්නට හැකි නම් අත් දෙකත් කකුල් දෙකත් ඔසවා වැඩි ඡුන්ද ගණනකින් යෝජනාව දිනවන්නට ද කැමැත්තෙමි.

ඇත්තටම මාත් හිටියේ ඒ යෝජනාව කරන්නට ය. හැබැයි පුංචි ව්‍යාතිරේඛයක් ද සමගිනි. ඔබ උරණ නොවෙතැයි මා හිතන කොන්දේසියක් ද සමගිනි.

ඔබ එකතු විය යුත්තේ  Beyond Frame වටා ය. යෝජනාව ගෙනා මිත‍්‍රයා දිනේවා!

හැමෝම කැමති රට එකතුවනවාට ය. පොඩි පරහකට ඇත්තේ ඒ එකතුව ගොඩ නගන්නට හදන්නේ තමන් වටා වීම ය.

දැන් හෙට අනිද්දා ලෝකයේ කම්කරුවනි එක්වව් කියන සටන් පාඨය යටතේ ලංකාවේම විසිතිස් පොළක කම්කරුවන් එක් වන්නට නියමිතව ඇත්තේ ඒ නිසා ය.

BFටත් පහළ වී ඇත්තේ අන්න ඒ පුංචි ආසාව ය. හෙට සිට කිසිදු බේදයක් නැති රටක් – බබා ලන්තයක් – හැදිය හැකි ය. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ හැමෝම Beyond Frame වටා එක්වීම ය. වැල නොකැඞී කට්ටිය රොක්වන තුරු මම බබා ලන්තය ගොඩනැගීමට සිහින බලමින් සිටිමි.

Advertisements
Posted in: Uncategorized